Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Jesaja 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66   

Jesaja 23


01Oetsproak over Tyrus. Jammer en jeuzel mor, schepen van Tarsis,
want ale hoezen binnen vot.
Dou ze thoeskwammen oet t laand
van Kittiërs is t heur dudelk worden.

04Schoam joe, Sidon, want trötse börg aan zee, zegt: "k Heb gain vloagen meer
en kinder breng k nait meer in wereld,
k heb gain jonges meer om groot te brengen
en gain wichter om opgruien te loaten."

05As Egyptenoars dit te heuren kriegen, huvern ze t oet,
om t nijs over Tyrus.

06Steek zee over noar Tarsis, jaauwster t mor oet, lu bie kust weg.

07Is dat fleurege stad nou oet laankmanstieden, stichter van kolonies in kontrainen wiedvot?

08Wèl het zo'n besloet over Tyrus nomen, over stad, dij eertieds kronen oetdailde,
dij zien kooplu vorsten wazzen,
zien handelslu bie groten van wereld heurden?

09De HEER van de machten het dit besloten, om heur verwoande tröts te breken,
en hoge heren van wereld te vernedern.

10 Beaarbaid joen laand mor, dochter Tarsis, krekt as ze doun aan Nijl,
want mit scheepsbaauw is t doan en oet.

11 De HEER stekt zien haand oet over zee, keunenkrieken let e trillen van benaauwdens,
hai geft odders om börgen van Kanaän te vernailen.

12 Doe zelst nait laanger maaldaarten wezen, schonden dochter Sion! In t èn! Zee over noar Kittiërs -
mor dochst dat die doar rust gund wer?

13 Hier, kiek mor ais noar t laand van Chaldeeërs: dat volk bestaait nait meer.
Assyrië bestemde heur kontraain veur wilde daaiern.
Gevechtstoorns hebben ze der hèn zet,
zien pelaaizen deelhoald,
n dikke puunbult hebben ze der van moakt.

14 Jammer en jeuzel mor, schepen van Tarsis, want joen bolwaark is vernaild.
15 Dij dag zel Tyrus vergeten worden, seuventeg joar laank, t levent van n keunenk - zo laank. Mor aan t èn van dij seuventeg joar zel t Tyrus net zo vergoan as hoer in dat taimke:
16 Pak dien citer, en loop deur stad,
doe vergeten hoer.
Blief mor zingen en speulen
zo laank en zo goud ast kinst:
meschain dat ze nog ais aan die denken!
17 Aan t èn van dij seuventeg joar zel de HEER weer om Tyrus denken: den zel ze vannijs heur hoereloon verdainen en t aanleggen mit ale keunenkrieken van haile wereld. 18 Mor wat ze der mit wint en mit heur loon verdaint, dat wordt veur de HEER ofzunderd. t Wordt nait meer oppot of achteroet legd, t is veur heur bestemd, dij stoef bie de HEER leven. Dij zellen der goud van eten en drinken en zok ter ordentelk van aanklaiden. 2-3 Lammentaaier mor, ie dij aan kust wonen, kooplu van Sidon, dij heur schippers stuurden
over zee en ale wiede wotter, noar ale kanten.
t Koorn van Sichor
en opbrengst van t laand aan Nijl,
dat is joen inkommen,
van handel mit volken mout ie t hebben.