Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Jesaja 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66   

Jesaja 13


01Oetsproak over Babel, dij Jesaja, zeun van Amos, as vizioun veur ogen kreeg.
02Steek op koale baargtop vlaag omhoog, roup ze op veur t gevecht, swaai mit haand dat ze aanzetten kommen
op poorten van edellu òf.

03Ikzulm geef odders aan dij zok aan mie wijd hebben, mien kriegers, dij groot goan op mien macht.
Roupen heb ik heur om waark te moaken van mien kwoadens.

04Heur, t rommelt op baargen, n dikke koppel volk liekt t wel,
n geroas of ter keunenkrieken aanbroezen kommen,
volken dij op n bult lopen van ale kanten:
de HEER van de machten monstert zien leger.

05Doar kommen ze aanzetten, oet n laand vandoan, wied vot, doar lucht aan grond komt:
de HEER mit woapens van zien kwoadens,
verrinnewaaiern doun ze t haile laand.

06Jammer en jeuzel mor. Stoef bie is de HEER zien dag.
Verrinnewaaiern kommen ze in noam van de Aalmachtege!

07Lu loaten handen slap hangen, t wordt mensken waik om t haart.

08Schrik slagt heur in bainen, liefzeerte kriegen ze der van.
Ze krimpen in mekoar as n vraauw dij n kind krigt.
Verbiesterd kieken ze nkander aan,
kleur slagt heur oet!

09De HEER zien dag komt ter aan, ongenoadeg,
ain bonk grammiedeghaid en hellege kwoadens,
om t laand te veraandern in ain dikke toesternust
en zundoars oet te reuden!

10 Joa, steerns en planeten geven gain licht meer; al duuster is zun as e opkomt,
moan let zien licht nait laanger schienen.

11 Ik straf wereld, hai is deurhèn min, misdoadegers straf ik om heur wandoaden.
Grootseghaid van hoogmoudege lu ik zel der n èn aan moaken;
tröts van geweldenoars breek ik òf!

12 t Menskengoud moak ik meer betuun as gold, mensken zeldzoamer as zuver gold oet Ofir.

13 Doarom moak ik hemel aan t wankeln en trilt eerde van zien stee,
dij dag dat de HEER van de machten zo glìn in hoed is,
dij dag van zien hoagelse kwoadens.

14 Den zel t ter zo heergoan: as opjoagde herten,
as schoapen zunder hedder,
gaait elk weerom noar aigen volk,
wiekt elkenain noar aigen laand.

15 Elk dij ze vinden, wordt doodstoken, dij grepen wordt, komt om deur t sweerd.

16 Heur lutje kinder worden verpletterd veur heur aigen ogen; heur hoezen worden plunderd, heur vraauwlu schonden.

17 Denk ter om, ik steukel de Meden tegen heur op; dij hebben zulver niks in reken en gold kin heur niks schelen.

18 Mit heur pielenbogen brengen ze jongkerels om haals, gain genoade hebben ze mit alderlutjesten,
kinder worden nait ontzain.

19 Babel, peerl van ale keunenkrieken, pronkjewail van Chaldeeërs,
zel t net zo vergoan as Sodom en Gomorra,
deur God ondersteboven keerd.

20 Woond zel der nait meer worden, veur aiweg en aaid nait; n laand zunder volk, van geslacht op geslacht,
gain Arabier zet ter zien tènt op,
gain hedder let ter zien koppel oetrusten.

21 Daaiern tou woestijn oet hebben der heur leger, hoezen zitten vol oelen,
der holden struusvogels tou,
ondaaiern springen der rond.

22 Hyenoa's hoelen noar nkander in börgsteeën, jakhaalzen in overdoadege pelaaizen.
t Leste uur van Babel het sloagen,
zien tied is ter heer.