Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Jesaja 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66   

Jesaja 61


01Gaist van God, de HEER, is op mie, want zaalfd het mie de HEER.
Hai het mie stuurd om aarme lu
goud nijs te verkundegen,
om broken haarten te verbinden,
om gevangenen op vrije vouten te zetten
en dij in t hok zitten in open lucht,

02om oet te roupen t genoadejoar van de HEER, dag van vergelden veur ons God,
om te troosten aal dij treuren,

03om aan dij van Sion in treur zitten, n kroon te doun in stee van aask,
lekkerroek in stee van raauwgoud,
n fleureg klaid veur n mismoudeg haart.
"Ekkelbomen van haail," zel men ze nuimen,
poot deur de HEER, zien eerbewies.

04Brekvalen van aiwen heer worden weer opbaauwd, puunbulten oet laankmanstieden weer opklanderd.
Weer as nij worden verrinnewaaierde steden moakt,
aal wat in puun lag, zo laank as t mensken heugt.

05Vremden zellen joen vij waaiden, boetenlanders joen laand bebaauwen
en joen droevetoenen doun.

06Mor ie worden nuimd De HEER zien priesters, bie God in dainst, zegt men van joe.
Mit volken heur riekdom zel ie joe vernuvern,
pronken zel ie mit heur glaans en glorie.

07Omdat heur schaande dubbeld zo groot was, en spot en spij heur paart,
doarom kriegen ze in aigen laand
nou dubbelde riekdom weerom,
aiwege bliedschop is heur dail.

08Want ik, de HEER, hol van wat recht is, n ofgries heb ik van roven en roppen.
Ik dou heur eerlieks heur loon,
n aiweg verbond zel ik mit heur sloeten.

09Heur noazoaten worden bekend bie volken, heur noageslacht bie noatsies.
Aal dij heur zugt, zel heur herkennen:
"Joa, zai binnen t geslacht, zegend deur de HEER!"

10 Om de HEER bin ik deurhèn blied, ik jubel en joechaai om God.
Hai het mie aantrokken mit pronkklaid van genoade,
mantel van haail om mie tou sloagen,
net as brudegom n kraans op zet
en t bruudje zok siert mit heur pronk.

11 Joa, zo as op t laand gewas opkomt, zo as toen t zaaizoad oetspieren let,
zo let God, de HEER, joen haail oetkiemen
joen glorie veur t oog van volken schittern.