Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Jesaja 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66   

Jesaja 50


01Zo zegt de HEER: Woar is dien moekes oftraauwbraif doar ik heur mit votstuurd heb?
Of aan wèl van mien schuldaaisers heb ik joe verkocht?
Nee, om joen aigen misdoaden bin ie verkocht,
om joen misstappen wer joen moeke votstuurd.

02Woarom was ter gainain dou ik kwam? Woarom zee gainent wat dou ik raip?
Was mien haand nait laank genog om joe te bevrijden,
of zol ik t nait in de macht hebben joe te redden?
Kiek, ik huif mor ain woord te zeggen
of zee vaalt dreug en revieren worden n woestijn;
vizzen verrötten omdat t aan wotter mekaaiert,
ze kommen om van dörst.

03Ik wikkel hemels in routduustern, n raauwklaid dou ik ter overhèn.

04God, de HEER, het mie leerd hou of k proaten mout, om weer op te fleuren lu, dij aan t èn binnen.
Mit ain woord moakt hai mie smörgens wakker,
smörgens schaarpt hai mien oren
dat ik as n schouljong goud lustern zel.

05God, de HEER, het mie t oor open doan en ik heb mie nait verweerd,
ik bin der nait veur weken.

06Mien rug heb ik aanboden aan dij mie oftugen wollen, en mien wangen aan heur dij mie de board oettrokken,
mien gezicht keerde ik nait òf van spot en spij.

07God, de HEER, helpt mie, doarom kom ik nait bedrogen oet,
mien gezicht muik ik haard as n stain,
ik wait ja dat ik ter nait sneu bie weg kommen zel.

08Dij mie aan mien recht helpt, is stoef bie. Wèl spant n rechtszoak tegen mie aan?
Loat we mor n perses begunnen!
Wèl is tegen mie?
Loat dij den mor opkommen!

09Kiek mor, God, de HEER, helpt mie - wèl zol mie den nog veroordailen?
Joa, in roavels valen ze oet nkander,
as n klaid, aanvreten deur mòt.

10 Wèl van joe het ontzag veur de HEER, lustert noar stem van zien knecht?
Loat, dij omstruunt in t duustern,
zunder ain sprankje licht,
vertraauwen op noam van de HEER,
en leunen op zien God.

11 Ie hier altmoal, dij vuur aanbuiten, en brandende pielen in t rond leggen,
zulm mout ie deur hetten van joen vuur hèn goan,
deur brandende pielen dij ie zulm aanstoken hebben.
Mien aigen haand dut joe dit aan,
ie zellen der bie deelvalen van ellèn.