Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Jesaja 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66   

Jesaja 36


01In t vattiende joar dat keunenk Hizkia regaaierde, kwam keunenk Sanherib van Assyrië opzetten tegen verstaarkte steden van Juda. Hai nam ze altmoal in. 02Dou stuurde keunenk van Assyrië oet Lachis ain van zien hoge heren, de rabsake, mit n machteg leger op keunenk Hizkia in Jeruzalem òf. Hai stelde zok op bie wotterlaaiden van Bovenviever, aan weg noar t Blaikveld. 03Eljakim, ain van Chilkia, dij over t hòf ging, kwam noar hom tou. Schriever Sebna en Joäch, Asaf zien zeun, - dij was roadsman -, wazzen der mit bie. 04De rabsake zee tegen hom: "Breng dizze bosschop aan Hizkia over. 'Dit zegt grode keunenk, keunenk van Assyrië: 'Woar steunt dij wizzeghaid van joe ainlieks op? 05Ie denken toch nait dat ie mit woorden net zo wied kommen as mit kriegsbelaaid en militaire macht? Op wèl vertraauw ie wel nait dat ie joe tegen mie verweren duren? 06Ie hebben toch wis gain vertraauw in Egypte, dat ofknapte stok raait, wel? Doar kin toch gainent op steunen! Dij gaait joe ja dwaars deur haand hèn! Zo zel t elk vergoan, dij vertraauwt op farao, keunenk van Egypte. 07Nou kin ie wel tegen mie zeggen: 'Wie vertraauwen op de HEER ons God,' mor Hizkia het wel mooi dij zien ovverhögten en altoars oproemd! Hai het ja tegen lu van Juda en Jeruzalem zegd: 'Veur dit altoar, hier in Jeruzalem, doar mout ie veur op knijen goan.' 08Mien boas, keunenk van Assyrië, duurt mit joe te wedden: ik lever joe twijdoezend peerden, as ie van joen kaant t volk doarveur levern kinnen! 09Mor hou zol ie aanvaal ofsloagen kinnen van ook mor ain enkeld goeverneurke, ain van mien boas zien onbelangriekste knechtjes, ook al vertraauw ie veur woagens en peermenners op Egypte? 10 Zol ik zunder dat de HEER dat goud von, noar dit laand optrokken wezen om dat te verrinnewaaiern? Nee hur, de HEER zulm het tegen mie zegd: "Trek op noar dat laand en verrinnewaaier de boudel!"'" 11 Dou zeden Eljakim, Chilkia's zeun, mit Sebna en Joäch, tegen rabsake: "Proat toch Aramees mit ons: dat verstoan wie ja wel. Ie mouten mit ons gain Judees proaten: volk op muur kin t ja heuren." 12 Mor rabsake zee: "Ie denken toch nait dat mien boas mie mit dizze bosschop allenneg noar joe en noar joen boas toustuurt? Ook toch noar manlu op muur! Dij zellen net as ie, heur aigen poep opeten mouten en heur aigen pis drinken." 13 Mit ging opperbevelhebber stoan en raip hail haard in t Judees: "Luster! Dit het grode keunenk, keunenk van Assyrië joe te vertellen. 14 Dit zegt e: 'Loat joe niks in haals hangen deur Hizkia, want hai kin joe nait redden. 15 Loat Hizkia joe nait verlaaiden om op de HEER te vertraauwen. Hai zel wizzenzeker zeggen dat de HEER joe redden zel en dat dizze stad nait in handen van keunenk van Assyrië valen zel.' 16 Nee, nait noar Hizkia lustern! Dit zegt keunenk van Assyrië: 'Geef joe over en kom noar mie tou, noar boeten! Den kin elk de vrucht eten van zien aigen droevebos en zien aigen viegeboom, en wotter drinken oet zien aigen put, 17 tot tied aan tou dat ik kom en joe mitneem noar n laand doar t net zo goud te wezen is as in joenent, n laand mit koorn en wien en mit brood en droevetoenen. 18 Mor loat Hizkia joe nait bemietern deur te beweren, dat de HEER joe redden zel. Het ter onder goden van volken ooit ain west dij zien laand redden kind het oet keunenk van Assyrië zien greep? 19 Woar zatten goden van Hamat en Arpad en woar zatten Sefarwaïm zien goden? Hebben zai Samaria meschain oet mien greep redden kind? 20 Het ter onder goden van dij landen ooit ain west dij zien laand oet mien greep redden kon? Zol de HEER Jeruzalem den wel oet mien macht redden kinnen?"'" 21 Zai deden t swiegen der tou; gainain zee n woord weerom. Keunenk haar heur ja besteld hom gain beschaaid te geven. 22 Hofmaarschalk Eljakim, Chilkia's zeun, schriever Sebna en roadsman Joäch, Asaf zien zeun, gingen noar Hizkia. Heur klaaier haren ze scheurd. Ze deden hom verslag van wat of rabsake zegd haar.