Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Jesaja 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66   

Jesaja 17


01Oetsproak over Damascus. Dè! Damascus zel gain stad meer wezen,
der blift nait meer as n puunbult van over.

02Steden van Aroër liggen der verloaten bie, open en bloot veur koppels vij.
Dij kinnen der oetpoesten,
zunder dat ain heur opjagt.

03t Is doan mit Efraïms bolwaark, t is oet mit t keunenkriek van Damascus,
mit wat ter overbleef van Aram.
t Zel heur net zo vergoan as mit eer en glorie van Israëls zeuns
- zegt de HEER van de machten.

04Dij dag blift van Jakob zien glaans nait veul over, vet as spek, wordt e vèl over bonk.

05t Gaait net as bie n zichter: dij pakt haalms beet en mit haand slagt e oaren der òf,
t gaait net as bie t oaren zuiken in t daal van Refaïm:

06der blift nog wat zitten, zo as bie t olievenschudden,
nog twij, drij vruchten hoog in top,
nog vaaier of vief aan takken van boom,
- zegt de HEER, God van Israël.

07Dij dag zellen mensken acht geven op dij heur moakt het, heur oog richten op Haailege van Israël.

08Ze kieken nait meer om noar heur altoars dij ze mit aigen handen moakt hebben,
en noar haailege poalen en wierookbranders
dij ze mit aigen vingers veurnkander knuterd hebben.

09Dij dag zellen joen verstaarkte steden der bie liggen as oetsturven plekken in t bos,
op baargtoppen doar men vottrokken is
oet benaauwdens veur Israëls zeuns: ain toesternust!

10 Want ie hebben God vergeten, dij joe aaltied hulp, ie hebben nait meer docht aan rots, dij joen bolwaark is.
Doarom leg ie toenen aan veur Adonis,
en poot ie der stekken veur vremde goden.

11 Dag, dat ie ze aanlegd hebben, loat ie ze al oetgruien, bluien loat ie ze op dag dat ie ze poot hebben.
Mor vrucht komt ter nait van,
dij dag van zaikte en zeerte doar niks aan te doun is!

12 O wai, geroas van aal dij noatsies, nait te tellen, geroas van boldernde golven,
t rommeln van volken
as t boldern van boldernd wotter.

13 Volken boldern as boldernd wotter. Mor God stekt voest tegen heur omhoog,
en doar goan ze: der vandeur,
as kaf op baargen, votstoven deur wind,
as blad, dwirrelnd in störm.

14 Soavends wer schrik ter nog in jagd, mor eer t mörgen is, binnen ze der al nait meer.
Dat staait heur te wachten dij ons beroven,
zo lopt t òf mit lu dij ons buzen leeghoalen.