Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Jesaja 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66   

Jesaja 63


01"Wèl komt doar aan oet Edom, oet Bosra vandoan in vuurrooie klaaier, zo mooi op zien zundags,
groots op wat e altmoal kin?"
Dat bin ik, dij rechtveerdeg oordailt,
dij macht het om te redden.

02"Woarom binnen joen klaaier zo rood, en zain ie der oet as ain dij droeven treedt?"

03Ik allenneg heb wienpaars treden en van volken was ter gainain bie mie.
In mien kwoadens heb ik heur vertreden,
vertrapt heb ik heur in mien grammiedeghaid.
Heur bloud is op mien klaaier sputterd,
mien haile klaaier wer begroetjed.

04Want ik beroamde n dag van vergelden, t joar van mien bloudvroak was kommen.

05Ik keek om mie tou: gain helper te zain, ik was verbiesterd: gainain was ter om mie bie te stoan.
Aanwezen was ik op aigen kracht,
mien kwoadens het mie biestoan.

06In mien kwoadens heb ik volken vertreden, ik heb heur vergraimd in mien grammiedeghaid.
Heur bloud luit ik over grond lopen.

07Gunstbewiezen van de HEER wil ik bezingen, de doaden doar ze de HEER veur priezen mouten,
ales wat hai doan het veur ons,
zien goudens veur t hoes van Israël,
barmhaarteghaid dij hai ons bewees,
ale taikens van zien traauw.

08Hai zee: "Zai binnen mien volk! Kinder dij heur woord van traauw nait breken."
Hai het heur redder west

09in aal heur ellèn. Gain ofgezant of engel, haizulm het heur red.
In zien laifde en meedlieden het hai heur verlöst.
Hai het heur optild en droagen,
ale doagen van laankmanstieden heer.

10 Mor zai wazzen rebels en taargden zien hillege gaist.
Zo wer hai heur vijand,
haizulm ging tegen heur tekeer.

11 Dou dochde hai weer aan doagen van aleer, aan Mozes en zien volk.
Woar is hai nou, hedder van zien koppel, dij hai oet zee hoald het?
Woar is hai nou, dij zien hillege gaist maank heur wonen dee?

12 Dij Mozes laaidde aan zien rechterhaand, zien machtege aarm, dij veur heur t wotter in twijen spleet
om n aiwege noam te kriegen?

13 Woar is hai nou, dij heur deur daibe wotterkolk laaidde, as peerden deur onlaand,
dij naargenswoar stroekeln,

14 as vij dat ofdoalt noar leegte? Bie heur was gaist van de HEER.
Joa, zo bin ie veur joen volk aan goan,
om joe n eervolle noam te moaken.

15 Kiek oet hemel omdeel, kiek oet joen haailege en heerleke woonstee.
Woar is joen iever en joen kracht?
Joen meedlieden en erbaarmen,
woarom onderdrok ie dij?

16 Ie binnen ons voader toch? Abraham is ons vergeten,
veur Israël bin we vremden.
Ie, HEER, binnen ons voader,
Verlözzer van oldsheer - dat is joen noam.

17 Woarom, HEER, luit ie ons ofdwoalen van joen wegen, muik ie ons haart as n stain,
dat we gain ontzag meer veur joe hebben?
Kom weerom, ter wille van joen knechten,
stammen, dij joen aigendom binnen.

18 Hou kòrt was t haaileg volk aigender van t laand;
en nou verpoazen ons vijanden joen haailegdom!

19 Zo bin we worden of ie nooit over ons regaaierd hebben, of joen noam nooit over ons oetroupen is.
Scheur hemel toch open en kom omdeel!
Baargen zollen veur joe stoan te schudden!