Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Jesaja 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66   

Jesaja 54


01Jubel, onvruchtboare, dij nooit kinder kregen het,
breek in jubeln oet en zing van joechaai,
al heb ie nooit vloagen kind.
Want verloaten vraauw het meer kinder
as vraauw, dij n man het - zegt de HEER.

02Moak meer roemte in joen tènt, zet zaail van tènt wied open,
dou nait zuneg aan.
Moak joen schoorlienen laanger,
sloag joen tèntpinnen goud vaast.

03Want ie zellen joe oetdijen noar links en noar rechts, joen noazoaten zellen boas worden over volken,
wonen goan ze in steden dij verloaten wazzen.

04Wees mor nait benaauwd, ie huiven joe nait te schoamen, vuil joe nait vernederd, huiven nait rood om kop te worden.
Schaande van joen jonge joaren kin je vergeten,
aan smoad dat ie wedevraauw binnen, huif je nait laanger denken.

05Want hai, dij joe moakt het, is joen man, HEER van de machten is zien noam,
joen verlözzer is Haailege van Israël,
God van haile eerde wordt hai nuimd.

06Joa, ie wazzen as n vraauw dij zitten loaten is, haildaal in neerloag, dou de HEER joe raip.
Hou zol men zien eerste laifde versteuten kinnen? - zegt joen God.

07Eefkes mor heb ik joe in steek loaten, mor ik breng joe weer bie nkander mit daip meedlieden.

08In n vloag van kwoadens heb ik joe mien gezicht n ogenblik nait zain loaten,
mor ik ontfaarm mie over joe mit aiwege laifde
- zegt de HEER, dij joe verlöst.

09t Gaait mie as in tied van Noäch: zo as ik dou sworen heb dat ale wotter van Noächsvloud
eerde nait meer overstromen zel,
zo dou ik ter nou n aid op
dat ik nooit meer kwoad wezen zel op joe
en joe nooit meer bedraaigen.

10 Al zollen baargen zok wieken, en heuvels votlopen,
nait wieken van joe zel mien laifde,
nait votgoan mien verbond
- zegt de HEER, dij zok over joe ontfaarmt.

11 Ie ellèndege en ainzoame stad, beukt deur störm, gain moud insproken.
Ik baauw joe op mit stainen van turkoois,
leg joen fonnementen op saffier.

12 Joen weergangen moak ik van robijn, van karbonkelstain joen poorten,
joen haile ringmuur van edelstain.

13 Aal joen zeuns leren heur waark van de HEER, joen kinder zellen leven in paais en vree,

14 op grondslag van gerechteghaid wor ie baauwd. Vuil joe vèr boven verdrokken verheven,
doar huif ie joe nait baang veur te moaken,
ook vèr boven ale verschrikken,
dij zel joe nait te noa kommen.

15 Vaalt men joe aan - dat komt nait van mie. Mor ain dij joe aanvaalt,
zel nait tegen joe bestand wezen.

16 Kiek, ikzulm heb smid schoapen, dij t kolenvuur aanpookt,
zien waarkraif veurndag hoalt;
zo heb ik ook vernailer schoapen,
om haile boudel mit grond liek te moaken.

17 Gain enkel woapen tegen joe smeed zel t winnen,
elk dij n perses tegen joe aanspant,
hom zel ie de mond snoeren.
Dij de HEER dainen, zellen dat aarven,
dat is heur haail, dat ik heur bezörg
- godssproak van de HEER.