Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Jesaja 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66   

Jesaja 28


01O wai, trötse kroon van Efraïms dronkenlappen, zien glaans en glorie n sore bloum geliek,
n mooi versierde baand om kop van lu,
dij te veul wien achter knopen hebben.

02Denk ter om, de HEER het ain biederhaand, staark en machteg as n vlaigende hoageljacht,
as n vernailende störm,
n dikke störtbui dij over ales hènbroest,
ain dij t aal tegen de vlakte kwakt mit koegels geweld.

03Platpoasd wordt ze dij trötse kroon van Efraïms dronkenlappen.

04Dij sore bloum, dij mooi versierde baand, boven t gaaile daal,
zel t vergoan as n vrouge vieg,
riep eer t zummer is:
dij hom zugt, verslindt hom, zo oet t handje.

05Dij dag zel de HEER van de machten n kostelke kroon wezen en n schitternde kraans
veur rest van zien volk;

06n gaist van gerechteghaid veur hom dij troont op rechterstoul,
en n gaist van kracht
veur heur dij aanvalers weeromdrieven noar poort.

07Priester en profeet, ze binnen t pad kwiet van draank,
verbiesterd binnen ze van wien;
ze slingern der over van staarke draank,
ze swaaien hènneweer bie heur viziounen,
as ze rechtspreken, kinnen ze mor naauw op bainen stoan.

08Joa, toavels hebben ze der haildaal onderspijd, gain schoon stee meer vrij.

09"Wèl zol e toch wat leren willen, aan wèl wil e zien bosschop kwiet?
Aan potjes meschain, net van t zòg òf,
of aan kinder, krekt ofwènd van bòrst?

10 Zo van: 'Ta ta, ba ba, ta ta, ba ba, lutjeke hier, lutjeke doar!'"

11 Krekt! Deur mensken dij koetern, en kaauwen in n vremd toaltje,
richt de HEER zok tou dit volk.

12 n Keer het hai tegen heur zegd: "Hier is rust te vinden,
loat dij aan t èn binnen n beetje oetrusten.
Hier kin je oetpoesten!"
Mor lustern? Nee, doar haren ze gain zin aan.

13 Doarom zel dit woord van de HEER veur heur wezen: "Ta ta, ba ba, ta ta, ba ba,
lutjeke hier, lutjeke doar!"
As ze aan loop willen, kudeln ze achterover,
ze breken zok de leden, ze kommen in struup en worden vongen.

14 Luster doarom noar t woord van de HEER, ie snakkers, dij boas binnen over t volk van Jeruzalem.

15 Ie zeden: "Wie hebben n verbond sloten mit dood, tot n akkoord bin we kommen mit t dodenriek.
As ales vergraimende griezel over ons hènbroezen komt,
zel e ons nait te noa kommen.
Wie muiken ja van laigen ons touvlocht,
van bedraigen ons schoelstee!"

16 Mor dit zegt God, de HEER: In Sion leg ik n stain deel, n fonnement,
n blok gerniet, n kostboare eerste stain veur n vaaste boom.
Dij leuft, komt gain oam te kòrt!

17 Van t recht moak ik mien moatbaand, van gerechteghaid mien lood.
Leugen, dij joen touvlocht is,
wordt vernaild deur hoagel,
t wotter spoult joen schoelstee vot.

18 Joen verbond mit dood gaait nait laanger deur, der komt n èn aan joen akkoord mit t dodenriek,
as ales vergraimende giezel over joe hèn komt,
wor ie der deur vermorzeld!

19 Ale ogenblikken dat e hier langs komt, zel e joe mitslepen; mörgen op mörgen komt e hier langs, bie dag en bie naacht.
Ain grode verschrikken as ie joe dij bosschop begriepen!

20 Want: te kòrt is t bèr om der laankoet op te liggen, dekens binnen te klaain om over joe hèn te trekken.

21 Joa, de HEER zel zok weer gelden loaten as op Perasim, trillen van kwoadens as in vlakte van Gibeon,
zien aarbaid zel e doun, n ongewoon waark,
zien toak oetvoeren, n vremde toak.

22 Nou mout t mit spotten doan wezen, of joen boeien worden nog stiever aanhoald!
k Heb ja n bevel heurd om te vernailen,
geven deur God, de HEER van de machten,
n bevel, veur t haile laand.

23 Luster goud noar wat ik zeg, geef acht op mien woorden.

24 Blift boer hailtied mor plougen, t laand omgooien, vurgen trekken?

25 Aaidt e zien laand den nait en streut e gain kemienezoad of kerwaai?
Zaait e gain waait, gierst en gaarst in riegen,
en spelt op wenakker?

26 Dizze kunde het e van zien God, dij het hom dat leerd.

27 Kerwaai wordt nait dörst mit slee, roaden van woagen lopen nait over kemien.
Nee, kerwaai wordt oetklopt mit knuppel
en kemien mit dörsvlegel.


28 Broodkoorn wordt fienmoalen, mor nait te laank,
men brengt woagenroaden en peerden aan loop,
mor ze loaten t koorn hail.

29 Dit komt ook van de HEER van de machten, zien belaaid is wonderboarliek,
zien wieshaid is groot.