Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Jesaja 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66   

Jesaja 35


01Loat woestijn en t onlaand blied wezen, wildernis mout joechaaien en bluien,

02joa, volop bluien as n krookje, ket-oet joechaaien en jubeln.
Ze wordt sierd mit glorie van de Libanon,
en glaans van Karmel en Saron.
Glorie van de HEER zel men zain,
glaans van ons God.

03Moak slappe handen weer staark, en knikkende knijen weer steveg.

04Zeg tegen dij gain road meer wait: "Volholden! Nait baang wezen!
Joen God is in aantocht, hai het vroak bie zok,
ofreken van de HEER zel kommen,
haizulm zel joe redden."

05Den goan ogen van blinden open, doven worden oren open doan.

06Kreupele springt ter over as n hert, tong van stomme joechaait.
Wotter borrelt op in woestijn,
en revieren in t dreuge laand.

07t Verschruide laand wordt n meerke, dreug laand veraandert in n spuitende fontein.
Doar jakhaalzen heur leger haren,
gruien nou raait en pepierplant.

08Doar komt n boande weg, "Haailegeweg" zel dij haiten,
gain onnure komt ter langs,
dij gaait zien aigen weg,
gain onwieze dwoalt doar om.

09Laiwen binnen der nait, wilde daaiern trekken dij weg nait over,
dij komt men der nait meer tegen.
Nee, allain dij verlöst binnen, dij goan der langs.

10 Dij de HEER verlöst het, kommen weerom, ze joechaaien t oet as ze in Sion aankommen,
mit kroon op kop van aiwege vreugde.
Bliedschop en vreugde kommen heur in muit,
verdrait en ellèn vluchten vot.