Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Jesaja 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66   

Jesaja 07


01In tied dat Achaz, Jotams zeun en klaainzeun van Uzzia, keunenk van Juda was, trok Resin, keunenk van Aram en Pekach, ain van Remaljahu, en keunenk van Israël, tegen Jeruzalem op om der tegen te vechten. Mor hai kon stad nait verovern. 02Dat wer deurgeven aan t hoes van David. Men zee: "Arameeërs stoan al in Efraïm!" Dou sluig hom schrik om t haart en keunenk en zien volk trilden, zo as bomen in t bos stoan te trillen van wind. 03Mor de HEER zee tegen Jesaja: "Goa tou stad oet, doe en dien zeun Sear-Jasub, Achaz in muit op weg noar t Blaikveld, aan t èn van wotterlaaiden van Bovenviever. 04Mos tegen hom zeggen: 'Neem joe in acht! Wees kaalm, loat joe nait oet stuur brengen deur dij baaide kwaalmende stokken branholt, deur dij Resin van Aram en deur Remaljahu's zeun, hou glìn in hoed ze ook binnen. 05Loat Aram, Efraïm en Remaljahu zien zeun mor plannen opbedenken en zeggen: 06"Optrekken wil we tegen Juda, heur schrik op hoed joagen, heur verroppen! En zeun van Tabeël zel we doar keunenk moaken." 07Zo zegt God, de HEER: Gain sproake van! Doar komt niks van in! 08Al is Damascus hoofdstad van Aram en Resin boas van Damascus, 09al is Samaria hoofdstad van Efraïm en Remaljahu's zeun boas van Samaria: binnen vievensesteg joar is t doan mit Efraïm, der is gain volk meer over. Leuf ie nait, den blief ie nait!'" 10 De HEER luit nog meer tegen Achaz zeggen: 11 "Vroag de HEER joen God mor om n taiken, al is t daip oet onderwereld vandoan of hoog hierboven heer." 12 "Dat dou k nait, hur," zee Achaz, "ik goa de HEER nait oetperbaaiern!" 13 Dou zee profeet: "Luster nou ais goud, noazoaten van David! Is t al nait mooi genog dat ie mensken taargen, dat ie mien God ook nog taargen mouten? 14 Doarom geft de Heer zulm joe n taiken: Dou der mor denk om! n Jonge vraauw is in verwachten. Zai zel n zeun kriegen en dij Immanuël nuimen. 15 Botter en hunneg zel e eten, totdat e zo veul wait dat e t kwoad ofwiezen kin en t goie aannemen. 16 Want veur en aleer jong der wait van het t kwoad òf te wiezen en t goie aan te nemen, is t laand al laank verloaten deur baaide keunenks doar ie zo baang veur binnen. 17 De HEER zel veur joe en joen volk en veur noazoaten van joen voader, n tied kommen loaten zo as ter nooit ain west het, sunt dag dat Efraïm zok van Juda ofschaaiden het: deur keunenk van Assyrië." 18 Dij dag zel de HEER muggen bie nkander floiten bie oetènnen van Egyptes revieren, en iemen in t laand van Assyrië. 19 Altmoal kommen ze der aan en strieken deel in kloven van baargen, in spleten van rotsen, op ale stiekelbozzen en bie ale drinkeldòbben. 20 Dij dag huurt de Heer n scheermès: keunenk van Assyrië aan aanderkaant Eufraat - scheert ale hoar òf, van kop tou toon, alderdeegs board gaait ter schoon òf! 21 Dij dag holden ze n veers en n poar schoapen. 22 Ze zellen zo veul te mèlken hebben, dat men botter eten kin. Botter en hunneg dat zel elk ja eten dij overbleven is in t laand. 23 Dij dag zel elke lap grond doar doezend droevebozzen stoan, doezend zulverstokken weerd, vol wezen mit roegte en roet. 24 Allenneg mit pielenboog is ter deurkommen aan, t haile laand zel ain roegte en roet wezen. 25 Aal t laand in baargen, vrouger mit haauw bewaarkt, men komt ter nait meer, benaauwd veur roegte en roet. t Vij drift men der in, schoapen poazen t plat.