Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Jesaja 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66   

Jesaja 52


01Wor wakker, wor wakker, rap dien krachten bie nkander, Sion!
Dou dien mooiste goud aan,
Jeruzalem, haailege stad!
Nee, van nou òf aan komt ter gainain meer bie joe in
dij onbesneden is of onnuur.

02Klop t stof van joe òf, kom in t èn, Jeruzalem!
Goa op dien troon zitten.
Moak kettens lös bie die om nek,
gevangene, dochter Sion.

03Zo zegt de HEER: Vergees wer ie verkocht,
zunder te betoalen koop ik joe weer vrij.

04Zo zegt God, de HEER: Eerst is mien volk noar Egypte goan
om doar as vremde tou te holden,
loater wer t deur Assyrië onderdrokt.

05Mor nou, wèl heb ik nog over - godssproak van de HEER. Mien volk is ja veur niks mitnomen,
dij der boas over speulen bèlken en beren - godssproak van de HEER -,
aalaan, aine dag noa aander, belastern ze mien noam.

06Doarom zel dij dag mien volk mien noam erkennen;
erkennen dat ik t bin, ik dij zeg:
"Hier bin ik."

07Hou welkom binnen op baargen vouten van bode dij goud nijs meldt,
van bode dij vree aanzegt,
n goud bericht brengt en zegt tegen Sion:
"Joen God is keunenk!"

08Luster! Joen toornwachters roupen aal haarder, mitnkander jubeln ze t oet,
want ze zain mit aigen ogen
hou de HEER noar Sion weerom komt.

09Jubel en joechaai, altmoal mitnkander, puunbulten van Jeruzalem,
want de HEER het zien volk moud insproken,
hai het Jeruzalem verlöst,

10 De HEER let zien haailege aarm zain veur t oog van ale volken;
en ale houken en hörns van eerde
hebben t haail zain dat van God komt.

11 Goa vot! Goa vot! Goa doar vandoan! Kom niks aan dat onnuur is!
Goa bie heur vandoan en moak joe zuver,
dij t ovverraif droagen van de HEER!

12 Nee, overoameg huif ie nait vertrekken, joen votgoan is gain vlucht,
de HEER zel ja veur joe aan goan,
Israëls God gaait mit as leste in rieg.

13 Kiek, mien knecht zel der greep op kriegen, aal meer in reken kommen, haile hoog verheven wezen.

14 Wat wazzen lu verbalderd, tamtaaierd as e was en schonden,
mor naauw meer n mensk,

15 t verstand van volken staait ter bie stil en keunenks stoan sproakeloos.
Ze zain wat heur nait verteld was,
besevven doar ze niks van vernomen haren.