Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Jesaja 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66   

Jesaja 21


01Oetsproak over woestijn bie zee. As störmvloagen dij over Negev joagen,
komt t onhaail opzetten oet woestijn,
oet n schrikboarend laand.

02Grimmeg is t vizioun dat mie openboard wer: geweldenoars plegen geweld en vernailers vernailen.
Der op òf, Elamieten! Beleger heur, Medenvolk!
Ik moak n èn aan aal dat poesten en stìnnen.

03Doarom tril ik ter over, ale leden schudden mie. Krampen trekken deur mie hèn as vloagen bie n vraauw dij n kind krigt.
Verbiesterd bin ik, deur wat ik heur, oet stuur, deur wat ik zai.

04t Is mie benaauwd om t haart, kèl wor k ter van, twijduustern, doar k aans zo noar oetzag,
is nou n schrik veur mie!

05Toavel wordt kloarmoakt, klaid ter over, men et en drinkt.
Tou, kriegsheren, smeer joen schilden in!

06Want zó het de HEER tegen mie zegd: "Zet ain op wacht, dij melden mout, wat of e zugt.

07As e striedwoagens zugt, mit peerden der veur, n koppel soldoaten, mit ezels en kemélen,
den mout e acht geven, joa, haile goud acht geven!"

08Wachtpost ropt: "Haile dag stoa ik op wachttoorn, Heer,
en naacht noa naacht stoa k traauw op post."

09Doar kommen ze aan, de striedwoagens, manschoppen der in en peerden der veur.
Men ropt: "Babel is valen! Echt woar!
Ale ofgodsbeelden liggen in groezelementen over de vlakte!"

10 O, mien volk, vertrapt op dörsdeel, wat ik heurd heb van de HEER van de machten,
van God van Israël, moak ik joe kundeg.


11 Oetsproak over Duma: Ze roupen mie tou oet Seïr:
"Wachtpost, hou wied is naacht hèn?
Wachtpost, hou wied is t ter mit?"

12 Wachtpost antwoordt: "t Is mörgen worden, naacht is verbie!
As je nog wat vroagen willen,
vroag op, kom weerom!"


13 Oetsproak over Arabië: Dedanieten, breng naacht over
mit joen karrevoanen
in boskerij van Arabië.

14 Ie, dij in Tema wonen, breng wotter aan dij dörst hebben,
goa vluchtelingen mit brood in muit.

15 Ze binnen ja op de vlucht veur t sweerd, veur t blode sweerd, veur spannen boog,
veur t geweld van oorlog.


16 Joa, dit het de HEER tegen mie zegd: "t Duurt gain joar meer, - n joar zo as n lös aarbaider dij rekent - den is t doan mit glaans en glorie van Kedar. 17 Van Kedar zien kriegers zel der mor n luk beetje boogschutters over wezen. Joa, de HEER, de God van Israël het t zegd."