Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Jesaja 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66   

Jesaja 22


01Oetsproak over t Daal van t Vizioun: Wat is ter wel mit joe,
dat ie altmoal op t platdak vlaigen,

02ie roezege stad, loug vol drokte en geroas? Nee, dij bie joe omkwammen,
binnen nait doodstoken deur t sweerd,
nait sneuveld in t gevecht!

03Nikstervan! Vlucht binnen dien kriegsheren as ain man, gevangennomen zunder dat ter n boogschot valen is.
Hou wied of ze ook votvlucht wazzen,
altmoal binnen ze inhoald en in boeien sloagen.

04Doarom zeg ik: "Kiek mor nait noar mie, loat mie toch hoelen in mien ellèn,
perbaaier mie mor nait te troosten
om ondergang van mien volk,
dij dochter van mie."

05t Was ja n dag van schrik en aalteroatsie, van vernailen en verbiestern,
n dag van God, de HEER van de machten,
in t Daal van t Vizioun.
Roupen en reren om hulp
gaalmde bie baarg omhoog.

06Elam greep noar zien pielkoker, striedwoagens en peervolk stonden kloar.
Kir huil t schild veurndag.

07In joen mooiste doalen krioulde t van striedwoagens,
stadspoorten werden bezet deur peervolk.

08Zo lag Juda open en bloot, zunder verweer. Noagoan heb ie dij dag woapens in t "Boshoes". 09Ie werden hail wat brezzen gewoar in muur van Stad van David, en Onderste Viever luit ie vol wotter lopen. 10 Hoezen van Jeruzalem keek ie noa, en paardie brook ie òf om muren te verstaarken. 11 Tussen baaide muren baauwden ie n vergoarbak veur t wotter van Ol Viever. Mor oog veur hom, dij dit aal teweeg brochde, dat haar ie nait. Hom, dij ales al laank in t veuren bestöt haar, dij wol ie nait zain.
12 Dij dag, raip de God joe op, de HEER van de machten, om te jammern en te jeuzeln,
om joen kop koal te scheren
en n zak om te doun.

13 Mor hou is t aaids meugelk! t Was aal bliedschop en plezaaier,
koien werden doodmoakt en schoapen slacht,
vlaais eten en wien dronken:
"Loat we eten en drinken,
want mörgen bin we ja toch dood!"

14 De HEER van de machten het mie dit altmoal kundeg moakt.
Nooit wordt dij schuld joe vergeven,
zo laank as ie leven!
- zegt God, de HEER van de machten.
15 Zo zegt God, de HEER van de machten, "Goa noar dij hofmaarschalk tou, noar dij Sebna, dij over t pelaais gaait, 16 dij doarboven n graf oethaauwt, n leste ruststee in rots oetkappen let. Zeg tegen hom: "Woar bin ie hier aigender van en bie wèl bin ie in dainst, dat ie hier n graf oetkappen maggen? 17 De HEER slingert die vot man, mit ale macht. Hai pakt die stief beet, 18 rolt die op as n kloon, as n baal smit e die vot, over de wiede vlakte. Doar zelst doodgoan, doar kommen dien versierde woagens te laande, doe, smet op t hoes van dien boas! 19 Ik zet die oet dien amt, ik zet die van dien post. 20 Dij dag zeg ik, dat e kommen mout, mien knecht Eljakim, zeun van Chilkia. 21 Ik dou hom dien amtsklaid aan, dien sjerp dou ik hom om, dien macht geef ik hom in handen. Hai zel n voader wezen veur inwoners van Jeruzalem en veur t hoes van Juda. 22 Sleudel van Davids hoes geef ik hom in handen. Wat hai open dut, krigt gainain dicht, wat hai dicht dut, krigt gainain open. 23 Ik zet hom vaast as n hoak in n geve muur. n Eretroon wordt e veur zien voaders hoes.'" 24 Aan hom hangen ze t volle gewicht van zien haile femilie op, zien noazoaten, zien noakommelingen, aal t lutje spul, ale koemen en kroeken. 25 Dij dag - zegt de HEER van de machten, kin hoak t nait laanger holden dij vastzat in dege muur. Hai brekt òf, vaalt omdeel, en t haile spul dat ter aan hangt: in groezelementen! Wis en woar: de HEER het t zegd.