Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Genesis 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50   

Genesis 16


01Sarai, Abram zien vraauw, haar hom gain kinder schonken. Nou haar zai n Egyptische sloavin dij Hagar haitte. 02Dou zee Sarai tegen Abram: "De HEER het mie t nait geven om kinder te kriegen. Sloap mor bie mien sloavin, meschain dat ik oet heur n kind kriegen zel." Abram lusterde noar heur. 03Abram haar tien joar in t laand Kanaän woond, dou Sarai heur sloavin Hagar, de Egyptische, aan heur man Abram as vraauw gaf. 04Hai haar gemainschop mit heur en zai kwam in verwachten. Dou zai vernam dat zai in verwachten was, haar zai heur vraauw niks meer in reken. 05Sarai zee tegen Abram: "Wat mie misdoan wordt, hestoe op dien gewaiten. Ik heb zulm mien sloavin aan die geven en nou zai vernemt, dat ze in verwachten is, het ze mie niks meer in reken. Ik roup de HEER tot rechter tussen mie en die." 06Abram antwoordde: "Doe hest ja zeggenschop over heur. Dou mor mit heur wat die goud tou liekt." En Sarai offrontaaierde heur zo, dat zai bie heur vandoan vluchtte. 07Engel van de HEER trof heur aan bie n wèl in woestijn, bie wèl dij aan weg noar Sur ligt. 08Hai vruig: "Hagar, sloavin van Sarai, woar komst heer en woar gaaist hèn?" Zai zee: "Ik bin bie mien vraauw Sarai vandoan vlucht." 09Engel van de HEER zee tegen heur: "Goa weerom noar dien vraauw en wees heur onderdoaneg." 10 Wieder zee hai tegen heur: "Dien noazoaten zel ik groot in tal moaken. Zo groot dat gain mensk heur tellen kin. 11 En kiek, doe bist in verwachten en zelst n jonge zeun kriegen. Nuim hom Ismaël, want de HEER het dien kloagen heurd. 12 Hai zel n wilde ezel van n mensk wezen. Mit elkenain zel hai stried hebben en elkenain zel stried hebben mit hom. Hai zel in onvree leven mit zien bruiers." 13 Dou raip zai noam van de HEER aan dij heur aansproken haar: "Ie binnen n God, dij zugt. Heb ik hom hier nait zain dij noar mie omkeken het?" 14 Dij put ligt tussen Kades en Bered en wordt wel Lachai-Roï nuimd. 15 Hagar schonk Abram n zeun en Abram nuimde zeun dij Hagar hom geven haar Ismaël. 16 Abram was zesentachteg joar dou Hagar hom Ismaël schonk.