Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Genesis 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50   

Genesis 20


01Abraham trok wieder noar de Negev en ging wonen tussen Kades en Sur. Hai huil in Gerar tou as vremde. 02Dou Abraham van zien vraauw Sara zegd haar: "Zai is mien zuster," luit Abimelech, keunenk van Gerar, Sara bie hom vandoan hoalen. 03Mor snaachts kwam God in n dreum bie Abimelech en zee tegen hom: "Doe bist dood schuldeg, omreden doe hest dij vraauw nomen. Zai is traauwd." 04Mor Abimelech haar heur nog nait aan west, doarom zee hai: "Heer, zel ie n rechtveerdeg volk ombrengen? 05Het hai zulm nait tegen mie zegd: 'Zai is mien zuster'? En zai zee ook: 'Hai is mien bruier.' Ik heb in mien onschuld handeld. Mien handen binnen schoon." 06God zee tegen hom in n dreum: "Ik wait ja dastoe t in ale onschuld doan hest. Doarom heb ik die der ook van ofholden tegen mie te zundegen. Doarom heb ik die der van weerholden heur aan te kommen. 07Breng vraauw weerom noar heur man, want hai is n profeet. Hai zel den veur die beden, dastoe t levent beholden magst. Mor astoe t nait dust, zelstoe vervaast staarven, doe, en aal dien volk." 08Aanderdoagsmörgens raip Abimelech al vroug zien knechten en hai vertelde heur ales. Zai werden doodsbenaauwd. 09Dou raip Abimelech Abraham bie zok en zee tegen hom: "Wat heb ie ons aandoan en wat heb ik joe misdoan dat ie zo'n grode zunde brocht hebben over mie en mien riek? Ie hebben joe tegen mie over onbetoamelk gedroagen. 10 Wat haar ie der mit veur zoks te doun?" 11 Abraham zee: "Ik dochde bie miezulm: Meschain dainen ze God hier wel nait en brengen ze mie om haals om mien vraauw. 12 En doar komt bie: ze is mien zuster ook. Ze is n dochter van mien voader, mor gain dochter van mien moeke. En zai is mien vraauw worden. 13 Dou God mie van mien voaders hoes wegswaarven luit, zee ik heur: 'Loat zain dast om mie gefst en zeg over mie op elk stee doar wie kommen: Hai is mien bruier.'" 14 Dou nam Abimelech van zien schoapen en koien, sloaven en sloavinnen, en gaf ze aan Abraham. Hai luit zien vraauw Sara noar hom weeromgoan. 15 Abimelech zee: "Mien laand ligt veur joe open. Goa mor wonen woar joe t goud tou liekt." 16 Tegen Sara zee hai: "Ik heb joen bruier doezend sjekel zulver geven as vergouden veur wat joe aalmoal overkommen is. Nou wait elkenain goud dat ie vrijoet goan." 17 Abraham beedde tot God en God genas Abimelech en zien vraauw en zien dainstmaaiden, zodat ze weer kinder kriegen konden. 18 De HEER haar noamelk ale vraauwlu dij bie Abimelech heurden, onvruchtboar moakt om wat ter mit Sara, Abraham zien vraauw, veurvalen was.