Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Genesis 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50   

Genesis 09


01God zegende Noäch en zien zeuns en zee tegen heur: "Wees vruchtboar, wor talriek en moak eerde vol. 02Angst en schrik zel der veur joe wezen bie ale daaiern van eerde en bie ale vogels in lucht, bie ales wat zok op eerde beweegt en bie ale vizzen in zee. Ie binnen der boas over. 03Ales wat zok beweegt, wat leeft, is ter veur joe om van te eten. Net as gruine planten, ik geef joe t aalmoal. 04Allenneg schepsels doar nog levent in is, dat is t bloud, dat zel ie nait eten. 05Zekerwoar, van t bloud dat levent is, vroag ik verantwoorden. Van aal dat leeft, vroag ik dat. 06Dij n mensk zien bloud vergut, zien bloud zel deur de mensk vergoten worden. As zien evenbeeld het God de mensk ja moakt. 07Wees vruchtboar en wor talriek, loat t van joe wemeln op eerde, joa, meerder joe."

08God zee tegen Noäch en zien zeuns dij bie hom wazzen: 09"Ik bin t, dij mit joe en joen noazoaten n verbond sloet.

10 En mit aal wat ter leeft om joe tou: vogels, vij, wilde daaiern van eerde dij bie joe binnen, ales wat tou aark oetkommen is, ales wat op eerde leeft. 11 Ik sloet mien verbond mit joe. t Zel nait meer veurkommen dat n schepsel t levent ofnomen wordt deur t wotter van zundvloud. Der zel gain zundvloud meer kommen om eerde te verdaarven. 12 En," zee God, "dit is t taiken van t verbond dat ik sloet tussen mie en joe en ales dat leeft en bie joe is, veur ale geslachten noa joe. 13 Mien boog zet ik in lucht om n taiken te wezen van t verbond tussen mie en eerde. 14 As ik wolken over eerde kommen loat en boog in lucht te zain is, 15 den zel ik aan mien verbond denken dat ter is tussen mie en joe en ale schepsels. t Wotter zel nait weer tou n vloud worden om ale schepsels te verdaarven. 16 As boog in lucht staait, den zai ik hom, om aan t aiweg verbond te denken tussen God en aal wat leeft, van elk wezen dat ter op eerde is." 17 God zee tegen Noäch: "Dit is t taiken van t verbond dat ik sloten heb tussen mie en ale schepsels op eerde."

18 Noäch zien zeuns kwammen tou aark oet: Sem, Cham en Jafet. Cham was Kanaän zien voader. 19 Dizze drij wazzen Noäch zien zeuns en van heur stamt haile bevolken van wereld òf.

20 Noäch wer baauwboer en hai legde n droevetoen aan. 21 Hai dronk van wien, wer doen en kledde zok noakend oet, midden in zien tènt. 22 Cham, voader van Kanaän, zag dat zien voader noakend was en hai vertelde t aan zien baaide bruiers dij boeten wazzen. 23 Sem en Jafet kregen n mantel en legden dij over heur scholders en roggelnd bedekten zai heur voaders noakthaid. Ze keken aander kaant op en heur voaders noakthaid zagen ze nait. 24 Noäch slaip zien roes oet en vernam wat of zien jongste zeun hom aandoan haar. 25 Hai zee: "Vervlökt is Kanaän,
minste knecht zel hai veur zien bruiers wezen.

26 Te priezen is de HEER, de God van Sem, Kanaän zel zien knecht wezen.

27 Loat God Jafet roemte geven, dat hai wonen mag in tènten van Sem,
dat Kanaän zien knecht wezen zel."


28 Noa de zundvloud leefde Noäch nog drijhonderdfiefteg joar. 29 Aal zien levensdoagen wazzen negenhonderdfiefteg joar en hai sturf.