Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Genesis 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50   

Genesis 50


01Jozef luit zok over zien voader hènvalen en reerde om zien voader en smokte hom. 02Hai gaf dokters dij bie hom in dainst wazzen, opdracht om zien voader te baalzemen, en dat deden ze. 03Vatteg doagen duurde t veur t baalzemen kloar was, en Egyptenoars hebben seuventeg doagen over hom raauwd. 04Dou doagen van raauw verbie wazzen, zee Jozef tegen hofholden van farao: "As ie t goud mit mie veurhebben, breng ie farao bosschop over: 05Mien voader het mie n aid ofleggen loaten. Hai het zegd: 'Ik goa staarven. In t graf dat ik mie in t laand Kanaän oethaauwen heb, most mie begroaven.' Dat loat mie hèngoan om mien voader te begroaven en den kom k weerom." 06Dou zee farao: "Goa hèn en begroaf joen voader zo as hai joe sweren loaten het." 07Jozef ging aan raais om zien voader te begroaven. Ale knechten van farao en ale oldsten van t hòf gingen mit en ale oldsten van Egypte, 08haile hoesholden van Jozef zien bruiers en hoesholden van zien voader. Enkeld kinder, schoapen en koien luiten ze achter in t laand Gosen. 09Ruters en woagens gingen mit heur mit: stoet was onveurstelboar groot. 10 Zai kwammen bie dörsdeel van Goren-Haätad, aan aanderkaant Jordaan, en huilen doar heur grode raauwklacht, dij daibe indrok muik. Raauwbeklag veur zien voader luit hai zeuven doagen duren. 11 Kanaänieten, inwoners van t laand, zagen raauwklacht bie Goren-Haätad en zeden: "Wat raauwen dij Egyptenoars swoar." Doarom nuimde men dat stee aan aanderkaant Jordaan Abel-Misraïm. 12 Israël zien zeuns deden t veur hom zo as hai t hebben wol. 13 Zien zeuns brochten hom noar t laand Kanaän en begruiven hom in grot in t veld van Machpela. Dat veld, aan oostkaant van Mamre, haar Abraham as aigen grafstee kocht van Hethiet Efron. 14 Jozef ging weerom noar Egypte dou hai zien voader begroaven haar, soamen mit zien bruiers en aalmoal dij mit hom mitgoan wazzen om zien voader te begroaven. 15 Dou Jozef zien bruiers zagen dat heur voader dood was, zeden zai: "As Jozef nou mor nait ons vijand wordt en aal t kwoad dat wie hom aandoan hebben, betoald zet." 16 Zai luiten tegen Jozef zeggen: "Joen voader het vlak veur zien staarven zegd: 17 'Ie mouten tegen Jozef zeggen: Vergeef dien bruiers heur misdoad en heur zunde. Ze hebben die ja kwoad aandoan, mor vergeef toch misdoad van knechten van God van dien voader.'" Jozef reerde om heur woorden. 18 Bruiers gingen zulm ook noar hom tou, vuilen veur hom deel en zeden: "Wie binnen joen sloaven." 19 Jozef zee tegen heur: "Wees nait benaauwd, bin ik in God zien stee? 20 Ie haren kwoad in t zin mit mie, mor God het doar wat gouds van moakt: hai het ter op aanstuurd en let dat vandoag gebeuren, dat n volk groot in tal, beholden blift. 21 Wees mor nait benaauwd, ik zel joe en joen kinder onderholden." Zo troostte hai heur en stelde heur gerust. 22 Jozef bleef in Egypte wonen, hai en zien voaders hoes. Hai wer honderdtien joar. 23 Jozef zag Efraïm zien kinder en klaainkinder, en zeuns van Machir, Manasse zien zeun, werden op Jozef zien knijen geboren. 24 Jozef zee tegen zien bruiers: "Ik goa staarven. God zel zekerwoar omdenken mit joe hebben. Hai let joe van hier votgoan noar t laand dat hai onder aid beloofd het aan Abraham, Isaak en Jakob." 25 Jozef luit zeuns van Israël n aid ofleggen. Hai zee: "God het zeker omdenken mit joe, ie mouten mien gebainte hier vandoan mitnemen." 26 Jozef sturf dou hai honderdtien joar was. Hai wer baalzemd en zai legden hom in n kist, in Egypte.