Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Genesis 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50   

Genesis 49


01Jakob raip zien zeuns: "Kom bie mekoar, ik zel joe zeggen hou joe t in toukomst vergoan zel.
02Kom bie nkander en heur, zeuns van Jakob, luster noar Israël, joen voader.

03Doe, Ruben, bist mien oldste, eerste vrucht van mien mannelke kracht,
vernoamer as elk, maanzer as elk.

04Van schoemend wotter blift niks over, nee, vernoamste zelst nait wezen.
Doe hest dien voaders bèr bestegen,
dat hestoe schonden,
hest mien bèr bestegen.

05Simeon en Levi binnen tweernd van ain lap, heur mèzzen binnen moordtuug.

06Mit heur konkelefoezen loat ik mie nait in, aan heur soamenkomst heb ik gain dail.
In heur helleghaid hebben zai manlu ombrocht,
oet moudwil ozzen hakzenen deursneden.

07Vervlökt is heur helleghaid, want dij is slim, heur grammiedeghaid, want dij is groot.
Ik verdail heur in Jakob,
ik verstreu heur over Israël.

08Juda, dien bruiers zellen die priezen, dien haand krigt vijand der onder,
zeuns van dien voader zellen zok veur die boegen.

09n Jonge laiw is Juda; van wast die touaigenst
wordst groot, mien zeun,
hai let zok zakken,
legt zok deel as n laiw, as n keunenk,
wèl duurt hom steuren?

10 Keunenksstaf wiekt nait van Juda, heersersstaf nait van zien vouten,
tot Silo komt
en volken hom onderdoaneg binnen.

11 Hai bindt zien ezel aan wiendroef, t vool van ezelin aan beste wiendroef.
Zien klaid waskt hai in wien,
zien overklaid in droevesap.

12 Zien ogen fonkeln meer as wien, zien tanden binnen witter as melk.

13 Zebulon zel aan zee wonen, hai woont, doar schepen aan laand kommen.
Zien laand grènst aan Sidon.

14 Issachar is n grovve ezel, dij deelligt tussen baaide zoadelkörven.

15 Hai zugt hou goud rust ain dut en hou schier t laand wel is;
hai stekt zien scholder oet om last te droagen,
dij hai daint is hai geheurzoam.

16 Dan komt op veur zien volk, as ain van Israëls stammen.

17 Dan is n slaang op n weg, n hoornslaang op n pad.
Hai bit peerd in hakken,
ruter vaalt achterover.

18 Op joen verlözzen wacht ik, HEER!
19 Gad, n bende brengt hom in t naauw, mor hai zel heur op hakken trappen.

20 Aser stipt zien brood in eulie, hai levert keunenklieke kost.

21 Naftali is n oetgeloaten hinde, dij mooiste kaalfkes krigt.

22 n Jonge vruchtboom is Jozef, n jonge vruchtboom bie wèl,
takken kommen boven muur oet.

23 Zai hoaten hom, beschaiten hom, zien tegenstanders binnen boogschutters.

24 Mor zien boog wiekt nait, zien aarms worden nait muid,
deur handen van de Machtege, de Machtege van Jakob,
deur de hedder en de rots van Israël,

25 deur de God van joen voader dij joe helpt, de Aalmachtege dij joe zegent
mit zegen van hemel boven,
mit zegen van wotterdaipte beneden,
mit zegen van bòrsten en schoot.

26 Zegen van dien voader gaait zegen van mien veurvoaders te boven.
t Is meer as t kostelke van aiwege heuvels.
Mag dij zegen op Jozef rusten,
dij oetverkoren is boven zien bruiers.

27 Benjamin is n verroppende wolf; smörgens vret hai zien prooi,
soavends verdailt hai wat hai vongen het."


28 Dit binnen ale twaalf stammen van Israël en dit het heur voader over heur zegd, dou hai heur zegende. Veur elk van heur haar hai n zegen dij bie hom paasde.

29 Dou gaf Jakob heur n opdracht: "Ik wor verainegd mit mien volk. Begroaf mie bie mien veurgeslacht in grot, in t veld van Hethiet Efron, 30 in grot in t veld van Machpela, oost van Mamre, in t laand Kanaän, t laand dat Abraham kocht het van Hethiet Efron om n aigen grafstee te hebben. 31 Doar hebben ze Abraham en zien vraauw Sara begroaven, doar hebben ze Isaak begroaven en zien vraauw Rebekka, en doar heb ik Lea begroaven. 32 t Veld en dij grot binnen kocht van Hethieten." 33 Dou was Jakob kloar mit geven van odders aan zien zeuns. Hai legde vouten bie nkander op bèr, bluis leste oam oet en wer verainegd mit zien veurgeslacht.