Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Genesis 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50   

Genesis 39


01Jozef wer votbrocht noar Egypte. Potifar, n Egyptenoar dij hoveling van farao was en kommedant van zien liefwacht, kochde hom van Ismaëlieten dij hom doar brocht haren. 02De HEER was mit Jozef en t lokte hom aalmoal: hai woonde in t hoes van Egyptenoar, zien meester. 03Dou dij zag dat de HEER mit hom was en wat hai dee goud oet zien handen kwam, 04kwam Jozef bie hom in de gunst en hai mog hom bedainen. Hai stelde hom aan over zien hoesholden. Aal wat hai haar, gaf hai hom in handen. 05Potifar stelde hom aan over zien hoesholden en over zien haile hebben en holden. Van stonden òf aan zegende de HEER t hoes van Egyptenoar om Jozef. Zegen van de HEER rustte op aal wat of hai haar, in hoes en op t veld. 06Aal zien hebben en holden gaf hai Jozef in handen. Hai haar zok overaal ofgeven, behaalve t eten. Jozef was n schiere, knappe jongkerel. 07Van dij gevolgen dat vraauw van zien meester stoapelgek op hom wer. "Kom bie mie liggen!" zee ze. 08Dat wol hai nait en hai zee tegen vraauw van zien meester: "Heur ais, mien meester het zok overaal ofgeven nou ik hier bin. Hai het mie ales in handen geven. 09Hier in hoes is gainain belangrieker as ik. Hai het mie niks ontholden, behaalve joe. Ie binnen zien vraauw ja. Hou zol ik zo misdoadeg wezen kinnen? Ik zol zundegen tegen God." 10 Dag in dag oet haar zai t ter over, mor Jozef gaf der nait aan tou om bie heur te liggen en omgang mit heur te hebben. 11 Op n dag kwam hai in hoes om zien waark te doun. Der was wieder gain sloaf in hoes. 12 Zai greep hom bie zien klaid en zee: "Kom bie mie liggen!" Hai luit zien klaid achter in heur handen en vluchtte noar boeten tou. 13 Dou hai noar boeten tou vlucht was en zai besefte dat hai zien klaid in heur handen achterloaten haar, 14 raip ze hoessloaven en zee: "Nou mout je ais begriepen! Om spot mit ons te drieven is dizze Hebreeuwse man hier heerhoald. Hai kwam bie mie om mit mie te sloapen, mor ik heb haard roupen. 15 Dou hai mie roupen en reren heurde, luit hai zien klaid bie mie liggen en vluchtte noar boeten." 16 Zai luit zien klaid noast heur liggen tot zien meester thoeskwam. 17 Dou dee zai hom heur reloas: "Hebreeuwse sloaf dijstoe aanhoald hest, kwam bie mie om ons veur schut te zetten. 18 Dou ik begunde te roupen en te reren, het hai zien klaid bie mie liggen loaten en is noar boeten tou goan." 19 Dou zien meester t haile verhoal van de vraauw heurde, van zo en zo het dien sloaf mit mie doan, wer hai vergrèld. 20 Jozefs meester luit hom oppakken en brochde hom noar t gevangenhoes, doar keunenk zien gevangenen ook in opsloten wazzen. Zo kwam hai in gevangenis te laande. 21 Mor de HEER was mit Jozef, hai was hom genoadeg. Bie overste van t gevangenhoes kwam hai in de gunst. 22 Overste van t gevangenhoes stelde Jozef aan over ale lu dij doar opsloten wazzen, over ales wat ter te doun vuil, ging Jozef. 23 Overste van t gevangenhoes gaf zok overaal òf, want de HEER was mit Jozef en wat hai ook dee, de HEER muik dat t belokte.