Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Genesis 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50   

Genesis 23


01Sara is honderdzeuventwinneg joar worden, zo laank het Sara leefd. 02Zai is sturven in Kirjat-Arba, dat is Hebron, in t laand Kanaän. Abraham ging hèn te kloagen om Sara en hai schraifde om heur. 03Dou verluit Abraham zien dode en zee tegen de Hethieten: 04"Ik bin n vremde, ain dij bie joe touholdt. Geef mie n aigen grafstee bie joe, den kin ik mien dode oetdroagen en begroaven." 05Hethieten zeden tegen hom: 06"Heur ons aan, heer. Ie binnen bie ons as n vertegenwoordeger van God. Begroaf joen dode in t beste graf dat wie hebben. Gainain van ons zel joe zien grafstee waaigern om joen dode te begroaven." 07Abraham ging stoan, boog daip veur t volk van t laand, de Hethieten, 08en zee tegen heur: "As ie t goud vinden dat ik mien dode oetdroag en begroaf, luster den noar mie en dou n goud woord veur mie bie Efron, de zeun van Sochar. Vroag hom dat hai mie grot van Machpela dut. Dij is van hom en ligt op t èn van zien laand. 09Loat hom mie dij doun veur volle pries van n aigen grafstee bie joe." 10 Efron zat maank Hethieten en hai zee tegen Abraham, dat ale Hethieten dij in poort van de stad wazzen t heuren konden: 11 "Welnee man! Luster noar mie: ik geef joe t laand en grot ter bie. Mien volk is getuge dat ik joe t geef. Begroaf joen dode!" 12 Abraham boog daip veur t volk van t laand 13 en zee tegen Efron, doar t volk bie ston: "Wees zo goud en luster noar mie. Ik betoal veur t laand t volle pond. Neem t van mie aan. Den kin ik mien dode doar begroaven." 14 Mor Efron zee tegen Abraham: 15 "Heer, heur noar mie: laand van vaaierhonderd sjekel zulver, wat moakt dat oet, veur joe en mie. Begroaf joen dode toch!" 16 Abraham heurde Efron aan en woog hom t zulver òf dat hai nuimd haar doar Hethieten bie wazzen: vaaierhonderd sjekel zulver, gangboar in de handel. 17 Zo wer Abraham aigender van dat stok laand van Efron in Machpela, oostelk van Mamre, mit grot en ale bomen der omtou. 18 Ale Hethieten, lu dij noar stadspoort kommen wazzen, wazzen getugen. 19 Dou begruif Abraham zien vraauw Sara in grot op akker in Machpela, oostelk van Mamre, dat is Hebron, in t laand Kanaän. 20 Zo is t goan dat Hethieten t laand mit grot, dij grafstee worden is van Abraham, aan hom overdoan hebben.