Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Genesis 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50   

Genesis 44


01Jozef gaf zien hofmeester odders: "Dou zakken van manlu vol broodkoorn, zoveul as ze holden kinnen, en leg elk zien geld weer boven in zak. 02Mien beker, dij zulvern beker, mout ie boven in zak van jongste leggen mit geld veur zien koorn der bie." Hai dee wat Jozef zegd haar. 03Smörgensvroug luiten ze manlu mit heur ezels votgoan.

04Ze wazzen nog mor naauw tou stad oet of Jozef zee tegen zien hofmeester: "Moak joe kloar, joag achter dij manlu heer en as ie heur inhoald hebben den mout ie tegen heur zeggen: 'Woarom vergel ie goud mit kwoad? Woarom heb ie zulvern beker stolen? 05Drinkt mien meester hier nait oet en bruukt hai hom nait veur t woarzeggen? Wat ie doar doan hebben, liekt naargens noar.'" 06Hofmeester huil heur in en zee dat tegen heur. 07Zai zeden tegen hom: "Hou kin ie zoks zeggen, meneer. t Komt nait in joen knechten op om dat te doun. 08Ie waiten toch, t geld dat wie boven in ons zakken vonden, heb wie oet Kanaän aan joe weerombrocht. Hou zol t in ons opkommen oet t hoes van joen meester zulver of gold te stelen? 09Dij, doar beker bie vonden wordt, zel staarven, en boetendes zel wie sloaven van meneer worden." 10 Hofmeester zee: "t Zel goan zo as ie zeggen: dij, doar beker bie vonden wordt, zel mien sloaf wezen, mor ie goan vrij oet." 11 Aalmoal luiten ze gaauw heur zakken op grond glieden en deden dij open. 12 Hai deurzöchde ales, begunde bie oldste en huil op bie jongste. Beker wer vonden in zak van Benjamin. 13 Zai scheurden heur klaaier, ezels werden weer beloaden en men ging weerom noar stad.

14 Zo kwammen Juda en zien bruiers weer in t hoes van Jozef. Hai was der nog en zai bogen zok hail daip veur hom deel. 15 Jozef zee tegen heur: "Wat heb ie ommaans had? Wos ie nait dat n man as ik woarzeggen kin?" 16 Juda zee: "Wat mout wie hier op zeggen meneer? Wat kin wie noar veuren brengen om ons te rechtveerdegen? God het schuld van joen knechten aan t licht brocht. Wie binnen sloaven van mien heer, wie net zo goud as hai, doar beker bie vonden is." 17 Hai zee: "Dat dou ik in gain gevaal. Man doar beker bie vonden is, zel mien sloaf wezen, mor ie goan in vree noar joen voader." 18 Juda ging noar hom tou en zee: "Asjeblieft meneer, ik smeek joe, mag joen dainstknecht meschain nog n enkel woord tegen joe zeggen, zunder dat ie kwoad op hom worden, ie binnen ja aan farao geliek. 19 Mien heer het ons, dainstknechten, vroagd: 20 'Heb ie nog n voader of n bruier?' Wie zeden tegen mien heer: 'Wie hebben n olde voader, mit nog n jonge zeun dij hom op zien ol dag geboren is. Mor zien bruier is dood, t jonkje is nou nog t ainegst kind van zien moeke, dat doarom is zien voader zo wies mit hom.' 21 Ie zeden tegen joen knechten: 'Breng hom bie mie, k wil hom mit mien aigen ogen zain.' 22 Wie zeden tegen mien heer: 'Jong kin nait bie zien voader vot, as dat gebeurt, staarft zien voader.' 23 Dou zee ie tegen joen knechten: 'As jongste bruier nait mit joe hierheer komt, huif ie mie nait weer onder ogen kommen.' 24 Wie binnen weeromgoan noar joen knecht, mien voader, en hebben hom verteld wat mien heer zegd het. 25 Dou ons voader zee, dat wie weer wat broodkoorn kopen mozzen, zee wie: 'Wie huiven nait hèn goan. As ons jongste bruier bie ons is, den raais wie òf.' 26 Wie binnen weeromgoan noar joen knecht, mien voader, en hebben hom verteld wat mien heer zegd het. 27 Joen knecht, mien voader, zee tegen ons: 'Ie waiten dat mien vraauw mie twij zeuns schonken het. 28 Ain is votgoan en hai is vervaast verscheurd, aan distied tou heb ik hom nait weeromzain. 29 As ie nou ook dij aander bie mie vothoalen en der overkomt hom wat, den zol ik dij al zo old bin, deur joen schuld van ellèn in t dodenriek kommen.' 30 As ik nou bie joen knecht, ons voader, kom en jong is nait bie ons, den zol hai staarven omdat zien haart zo aan hom hangt. 31 En joen knechten zollen t grieze hoar van joen knecht, ons voader, in daip verdrait in t graf deelloaten. 32 Joen dainstknecht het zok bie zien voader börg steld veur jong en het tegen zien voader zegd: 'As ik hom nait bie joe weerombreng, stoa ik levenslaank bie joe in schuld.' 33 Loat joen knecht toch as sloaf veur mien heer achterblieven in stee van jong, en loat jong mit zien bruiers weeromgoan. 34 Want hou zol k bie mien voader kommen as jong nait bie mie is? Ik zol t verdrait dat mien voader trevven zol, nait aanzain kinnen."