Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Genesis 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50   

Genesis 05


01Dit is t geslachtsregister van Adam. Dou God Adam muik, muik hai hom noar God zien geliekenis. 02Man en vraauw muik hai heur. Hai zegende heur en nuimde heur mensk, op dag dat zai schoapen werden. 03Dou Adam 130 joar was, kreeg hai n zeun dij op hom leek as zien evenbeeld. Hai nuimde hom Set. 04Dou Adam Set verwekt haar, leefde hai nog 800 joar en hai verwekte zeuns en dochters. 05Aal mit aal wazzen doagen van Adam 930 joar. Dou sturf hai. 06Dou Set 105 joar was, kreeg hai Enos. 07Tied dat Set leefde noadat hai Enos verwekt haar, was 807 joar en hai verwekte zeuns en dochters. 08Ales mitnkander wazzen doagen van Set 912 joar. Dou sturf hai. 09Dou Enos 90 joar was, kreeg hai Kenan. 10 Enos leefde dou hai Kenan kregen haar, nog 815 joar en hai kreeg zeuns en dochters. 11 Enos wer 905 joar. Dou sturf hai. 12 Dou Kenan 70 joar was, kreeg hai Mahalalel. 13 Kenan leefde, noadat hai Mahalalel verwekt haar, 840 joar en hai kreeg zeuns en dochters. 14 Kenan wer 910 joar. Dou sturf hai. 15 Dou Mahalalel 65 joar was, kreeg hai Jered. 16 Mahalalel leefde, dou hai Jered kregen haar, nog 830 joar en hai kreeg zeuns en dochters. 17 Mahalalel wer 895 joar. Dou sturf hai. 18 Dou Jered 162 joar was, kreeg hai Henoch. 19 Jered leefde, dou hai Henoch kregen haar, nog 800 joar en hai kreeg zeuns en dochters. 20 Jered wer 962 joar. Dou sturf hai. 21 Dou Henoch 65 joar was, kreeg hai Metuselach. 22 Henoch leefde, dou hai Metuselach kregen haar, nog 300 joar. Hai wandelde mit God. 23 Henoch leefde 365 joar. 24 Henoch wandelde mit God. En hai was ter nait meer, want God haar hom opnomen. 25 Dou Metuselach 187 joar was, kreeg hai Lamech. 26 Metuselach leefde, dou hai Lamech kregen haar, nog 782 joar en hai kreeg zeuns en dochters. 27 Metuselach wer 969 joar. Dou sturf hai. 28 Dou Lamech 182 joar old was, kreeg hai n zeun. 29 Hai nuimde hom Noäch en zee: "Dit jonkje zel ons troost baiden bie ons waark, ons schrippen en knooien op t laand dat God vervlökt het." 30 Lamech leefde dou hai Noäch kregen haar, nog 595 joar. En hai kreeg zeuns en dochters. 31 Lamech wer 777 joar. Dou sturf hai. 32 Dou Noäch 500 joar was, kreeg hai Sem, Cham en Jafet.