Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Genesis 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50   

Genesis 12


01De HEER zee tegen Abram: "Goa oet dien laand, bie dien femilie weg en oet dien voaders hoes noar t laand dat ik die aanwiezen zel.
02Ik zel die tou n groot volk moaken. Ik zel die mien zegen geven en dien noam groot moaken,
en wees n zegen.

03Dij die zegent, krigt mien zegen, dij die vervlökt, zel ik vervluiken.
Ale geslachten op eerde
zellen in die zegend worden."
04Abram ging vot, zo as de HEER tegen hom zegd haar. Lot ging mit. Abram was vievenseuventeg joar dou hai oet Charan wegtrok. 05Abram nam zien vraauw Sarai mit en Lot, zeun van zien bruier, en ale goud en t dainstvolk dat ze in Charan kregen haren ook. Zai gingen aan raais en kwammen in Kanaän. 06Abram trok deur t laand hèn tot aan t haailegdom van Sichem, aan aikenboom van More tou. Doudestieds woonden Kanaänieten in t laand. 07Dou verscheen de HEER aan Abram en zee: "Aan dien noageslacht geef ik dit laand." Abram baauwde doar n altoar veur de HEER, dij aan hom verschenen was. 08Hai trok doarvandoan noar baargen aan oostkaant van Betel. Hai zette zien tènt op, mit Betel in t westen en Ai in t oosten. Hai baauwde doar n altoar veur de HEER en raip noam van de HEER aan. 09Dou trok Abram aalaan wieder noar de Negev. 10 Dou t laand taaisterd wer deur hongersnood, raaisde Abram noar Egypte, doar hai as vremde touhuil. Honger drokte ja swoar op t laand. 11 Dou hai hoast in Egypte was, zee hai tegen Sarai, zien vraauw: "Most ais heuren, ik wait dast n knappe vraauw bist. 12 As Egyptenoars die zain, zellen ze zeggen: 'Dat is zien vraauw.' En ze zellen mie om haals brengen en die leven loaten. 13 Doe most zeggen, dastoe mien zuster bist. Den zel mie t goud goan deur die. Deur die zel ik t ter leventeg ofbrengen." 14 Dou Abram Egypte binnentrok, zagen Egyptenoars op slag dat zien vraauw biezunder knap was. 15 Dou hoge amtenoars van farao heur zagen, snaarden ze van heur bie farao. Zo kwam t dat zai noar farao zien hoes hoald wer. 16 Hai muik t goud mit Abram en om heur kreeg hai schoapen, koien, ezels, sloaven en sloavinnen, ezelinnen en kemélen. 17 Mor de HEER luit swoare ploagen deelkommen op farao en zien hoes om Sarai, Abram zien vraauw. 18 Dou luit farao Abram bie zok kommen en zee: "Wat heb ie mie aandoan? Woarom heb ie nait tegen mie zegd, dat zai joen vraauw is? 19 Woarom heb ie zegd: 'Zai is mien zuster'? Zodounde heb ik heur as vraauw nomen. Hier heb ie joen vraauw weerom. Neem heur mit en goa vot!" 20 Farao gaf odders aan zien manlu, dij hom votstuurden mit zien vraauw, en aal wat hai haar.