Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Genesis 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50   

Genesis 02


01Zo kwammen hemel en eerde kloar en aal wat ter bie heurt. 02Op zeuvende dag haar God t waark doan doar hai mit dounde west haar, en op zeuvende dag rustte hai van ale waark dat hai volbrocht haar. 03God zegende zeuvende dag en haailegde dij, omreden hai het dou oetrust van aal t waark dat hai scheppend tot stand brocht haar. 04Dit is t reloas van hemel en eerde dou ze schoapen werden. Doudestieds, dou God, de HEER, hemel en eerde muik, 05ston der nog gain stroekje op t laand en der gruiden nog gain kruden. God, de HEER, haar t op eerde nog nait regen loaten. En der was gain mensk om grond te bewaarken. 06Mor der kwam n woas omhoog oet t laand, dij grond deurwaikte. 07Dou muik God de mensk van stof van t laand en bluis hom levensoam in neus. Zo wer de mensk n wezen dat leeft. 08God, de HEER, legde in t oosten van Eden n toen aan. Doar gaf hai de mensk dij hai schoapen haar n stee. 09God, de HEER, luit bomen oet grond opkommen, bomen in ale soorten, n lust veur t oog en goud om van te eten. Midden in hof ston de boom van t levent, mor ook de boom van goud en kwoad. 10 Der laip n revier van Eden oet om toen wotter te geven. Dij vertakte zok doar in vaaier takken. 11 Noam van eerste is Pison, dij om Chawila tou stroomt, doar gold zit. 12 t Gold van dat laand is goud en doar is ook baalzemhaars en onyx. 13 Noam van twijde revier is Gichon. Dij stroomt om t haile laand Nubië tou. 14 Noam van daarde revier is Tigris. Dij lopt aan oostkaant van Assyrië. En de vaaierde revier is Eufraat. 15 God, de HEER, nam de mensk en zette hom in hof van Eden om dij te bewaarken en te bewoaren. 16 En God, de HEER, legde de mensk dit gebod op: "Van ale bomen in hof mag ie rusteg eten. 17 Mor boom van kennes van goud en kwoad, doarvan eten mag ie nait. Want op dag dat ie doarvan eten, zel ie zekerwoar staarven." 18 Dou zee God, de HEER: "t Is nait goud dat de mensk allenneg blift. Ik zel hom n hulp moaken, dij bie hom paast." 19 Dou muik God, de HEER, van eerde aal dat leeft in t veld en aal dat vlogt langs hemel. Hai brochde heur bie de mensk om te zain hou of hai heur nuimen zol. En zo as de mensk elk leventeg wezen nuimen zol, zo wer heur noam. 20 Zo gaf de mensk noamen aan aal t vij, aan vogels in lucht en aal daaiern in t veld. Mor veur zokzulm von hai gain hulp dij bie hom paasde. 21 Dou luit God, de HEER, de mensk in n daibe sloap valen. En dou hai slaip, kreeg hai ain van zien ribben en muik t stee in t vlaais weer dicht. 22 God, de HEER, baauwde van rib dij hai oet de mensk nomen haar n vraauw en hai brochde heur noar de mensk tou. 23 Dou zee de mensk: "Dit is vlaais en bonk oet miezulm;
zai zel vraauwmensk haiten,
omreden zai is nomen oet mensk."
24 Doarom zel man zien voader en moeke verloaten en zok hechten aan zien vraauw en ze zellen ain wezen. 25 Ze wazzen aalbaaident noakend, de man en zien vraauw, en ze schoamden zok nait veur mekoar.