Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Genesis 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50   

Genesis 28


01Dou raip Isaak Jakob, zegende hom en bon hom op t haart beslist nait mit n vraauw oet Kanaän te traauwen. 02"Moak die kloar en goa noar Paddan-Aram tou, noar t hoes van Betuël, dien moekes voader. Hoal die doar n vraauw weg, ain van dochters van Laban, dien moekes bruier. 03Mag God Aalmachteg die zien zegen geven, die vruchtboar en talriek moaken, dat dien noageslacht groot wordt. 04Zegen dij Abraham kregen het, geft hai die en dien noageslacht om t laand te aarven doar men vrouger as vremde touholden het, t laand dat God aan Abraham geven het." 05Dou stuurde Isaak Jakob vot en dij ging noar Paddan-Aram, noar Laban, zeun van Betuël de Arameeër, dij n bruier was van Rebekka, moeke van Jakob en Esau. 06Esau vernam, dat Isaak Jakob zegend haar en votstuurd noar Paddan-Aram om doar n vraauw te vinden en hom dou hai hom zegende, op t haart bonden haar beslist gain vraauw oet Kanaän te nemen, 07dat Jakob noar zien voader en moeke heurd haar en noar Paddan-Aram goan was. 08Dou zag Esau in, dat vraauwlu oet Kanaän zien voader min noar t zin wazzen. 09Zodounde ging Esau noar Abraham zien zeun Ismaël en nam zok noast vraauwen dij hai al haar, Machalat as vraauw. Zai was n dochter van Ismaël en n zuster van Nebajot. 10 Jakob ging oet Berseba vot en raaisde noar Charan. 11 Hai kwam op n bepoald stee doar hai naacht deurbrochde. Zun was al onder goan. Hai nam n stain van dat stee as kopkuzzen en ging liggen te sloapen. 12 Hai dreumde: Der ston n ledder op eerde dij aan hemel tou kwam. Engels van God gingen der bie op en deel. 13 De HEER ston boven en zee: "Ik bin de HEER, de God van dien voader Abraham en Isaak. t Laand doarstoe op ligst, zel ik die en dien noazoaten geven. 14 Dien noageslacht zel worden as stof van eerde en doe zelst die aingoal oetbraaiden noar t westen, t oosten, t noorden, en t zuden. En deur die en deur dien noageslacht zellen ale geslachten van eerde zegend wezen. 15 Ik bin bie die en ik zel die beschaarmen, woar ofstoe ook hèngaaist en die weerombrengen noar dit laand. Ik verloat die nait, veur ik doan heb wat ik zeg." 16 Dou wer Jakob wakker. Hai zee: "Zekerwoar, de HEER is op dit stee en ik heb ter gain wait van had!" 17 Ontzag bekroop hom en hai zee: "Hou ontzagwekkend is dit stee! Dit mout n hoes van God wezen. Dit is poort van hemel." 18 Jakob ston vroug op dij mörgen. Hai kreeg stain dij hai bruukt haar as kopkuzzen, zette hom rechtop en goot ter eulie over. 19 Hai nuimde dat stee Betel. Doarveur haitte dij stad Luz. 20 Jakob dee n gelofte: "As God mit mie is en mie bewoart op weg dij k goa, mie brood geft om te eten en klaaier om aan te trekken 21 en as ik beholden weeromkom in mien voaders hoes, den zel de HEER mien God wezen. 22 Stain dij ik opricht heb, zel n hoes veur God wezen - en van ales wat ie mie geven, zel ik joe n tiende paart doun."