Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Genesis 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50   

Genesis 43


01Mor hongersnood drokte swoar op t laand. 02Dou t broodkoorn dat zai oet Egypte hoald haren op was, zee heur voader tegen heur: "Goa der nog ais hèn en koop nog wat broodkoorn." 03Juda zee: "Dij man het ons goud woarschaauwd, dat wie hom nait onder ogen kommen mozzen zunder ons bruier. 04As ie ons bruier mitgoan loaten, goan wie der hèn en koop wie broodkoorn veur joe. 05As ie hom nait mitgoan loaten, goan wie der nait hèn want dij man het tegen ons zegd: 'As joen bruier der nait bie is, huif ie mie nait onder ogen kommen.'" 06Israël zee: "Woarom heb ie mie dat aandoan, dat ie dij man zegd hebben dat ie nog n bruier hebben?" 07Zai zeden: "Dij man vruig mor deur over ons en ons ofkomst en hai vruig: 'Leeft joen voader nog? Heb ie nog n bruier?' Wie hebben hom op dizze vroagen antwoord geven. Wos wie veul dat hai zeggen zol: 'Breng joen bruier mit?'" 08Juda zee tegen zien voader Israël: "Loat jong toch mit mie mitgoan, den breek wie op en goan aan raais. Zo blief wie in leven en kommen nait om, wie nait, ie nait en ons kinder nait. 09Ik stoa der börg veur, ie kinnen hom van mie opaaisen as ik hom nait zond en wel bie joe weerombreng. 10 As wie nait zo omzoesd haren, haar wie al twij moal weerom wezen kind." 11 Israël zee: "As t ter zo veurstaait, dou t den zo. Neem t beste van t beste van ons laand in joen raaiszak en neem as geschenk veur hom mit: n beetje baalzem, n beetje hunneg, gom en haars, pistacheneuten en mandels. 12 Neem dubbeld geld mit, want t geld dat joe boven in zakken legd is, mout ie aigenhandeg weeromgeven. 13 En wat joen bruier aanbelangt, neem hom mit. Moak joe raaisveerdeg en goa weerom, noar dij man tou. 14 Mag aalmachtege God der veur zörgen dat dij man joe goudgunsteg is, dat hai joen aander bruier en Benjamin goan let. As ik mien kinder verlais, verlais ik ze."

15 Manlu nammen t geschenk en dubbeld geld mit, en Benjamin ook. Ze muiken zok kloar en gingen aan raais noar Egypte. Zai kwammen bie Jozef. 16 Jozef zag dat Benjamin bie heur was en zee tegen zien hofmeester: "Breng dij mannen in hoes, slacht wat daaiern en moak dij kloar, want dizze manlu zellen om mirreg mit mie eten." 17 Man dee wat Jozef zegd haar en brochde heur in Jozef zien hoes. 18 Manlu kregen t benaauwd dou zai noar t hoes van Jozef brocht werden en dochten: "Vanwegens t geld dat veurege raais in ons zakken weeromkwam, wor wie hier hènbrocht: ze zellen ons aanvalen en griepen en ons sloaf moaken mit ezels en aal." 19 Bie deur toalden zai hofmeester aan: 20 "Heur ais, meneer," zeden ze, "wie hebben hier al eerder west om eten te kopen. 21 Dou wie op t stee kwammen doar wie overnacht hebben, dee wie ons zakken open en dou von elk zien geld boven in zak weerom, t haile bedrag. Wie geven t aigenhandeg weerom. 22 Wie hebben aander geld bie ons om eten te kopen. Wie wozzen nait wèl ons t geld in zakken doan het." 23 Man antwoordde: "t Komt wel goud, wees mor nait benaauwd. Joen God, God van joen voader, het n schat beziedstopt in joen zakken. Joen geld heb ik kregen." Dou brochde hai Simeon bie heur. 24 Doarnoa brochde hai de manlu in Jozef zien hoes, gaf heur wotter om vouten te wasken en vouerde heur ezels. 25 Zai zetten t geschenk veur Jozef kloar, dij smirregs kommen zol; zai haren heurd dat zai doar eten zollen.

26 Dou Jozef thoeskwam, luiten ze t geschenk dat zai veur hom bie zok haren, noar t hoes kommen. Zai bogen veur hom. 27 Hai vruig of t goud mit heur ging en hou t mit heur olde voader was, doar zai t over had haren. 28 Ze zeden: "t Gaait best mit joen knecht, ons voader, hai leeft nog." Zai gingen op knijen en bogen zok deel. 29 Hai keek op en zag zien bruier Benjamin, zeun van zien aigen moeke. Hai zee: "Is dit joen jongste bruier doar ie t mit mie over had hebben?" En hai ging wieder: "God is die genoadeg, mien zeun." 30 Jozef hoastte zok om vot te kommen. t Gemoud schoot hom vol om zien bruier. Troanen braandden hom achter ogen, hai schoot n koamer in en schraifde doar. 31 Hai wosk zok t gezicht en kwam dij koamer weer oet. Hai bedapperde zok en zee: "Zet brood op toavel." 32 Der wer apaart opdaind veur hom, apaart veur heur en apaart veur Egyptenoars dij mit hom atten. Egyptenoars kinnen ja nait mit Hebreeërs eten, dat griest heur tou. 33 Ze kwammen zo te zitten, dat oldste bovenaan zat en jongste onderaan. 34 Jozef luit heur elk n pozzie brengen van wat der veur hom ston. Benjamin zien pozzie was vief moal zo groot as dat van aandern. Dou kregen ze te drinken en werden doen mitnkander.