Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Genesis 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50   

Genesis 08


01Dou dochde God om Noäch, om ale wilde daaiern en aal t vij dat bie hom in aark was. God luit wind over eerde waaien en t wotter zakte. 02t Wotter van oervloud kolkte en spoot nait laanger, sluzen van hemel gingen dicht, regen huil op. 03t Wotter zakte stoadegaan. In n tiedsbestek van honderdfiefteg doagen wer t oardeg leger. 04Op zeuventiende dag van zeuvende moand laip aark vaast op baargen van Ararat. 05Aan tiende moand tou bleef t wotter zakken. Op eerste dag van tiende moand kwammen baargtoppen weer veur t zicht. 06Vatteg doagen loater dee Noäch t roam open dij hai in aark moakt haar. 07Hai luit n roaf lös, dij aal in en oet vloog, tot t wotter vot was. 08Dou luit hai n doef lös om te zain of t wotter op eerde al zakte. 09Mor doef von gain dreug stee om deel te strieken, wotter ston nog overaal. Noäch stook zien haand oet, pakte hom en zette hom weer bie zok in aark. 10 Hai wachtte nog zeuven doagen. Dou luit hai doef vannijs lös oet aark. 11 Tegen oavend kwam doef weer bie hom en joa hur, hai haar n vris olieveblad in zien snoavel. Zo wos Noäch dat t wotter op eerde zakt was. 12 Hai wachtte nog zeuven doagen veur hai doef weer vlaigen luit. Dou kwam e nait weerom. 13 In zien zèshonderdeerste joar, op eerste dag van eerste moand, was t wotter van t laand òf. Dou dee Noäch t loek van aark òf, keek noar boeten en zag dat t laand ofdreugd was. 14 Op zeuventwinnegste van twijde moand was eerde dreug. 15 Dou zee God tegen Noäch: 16 "Goa tou aark oet, doe en dien vraauw, dien zeuns en vraauwen van dien zeuns. 17 Loat ale daaiern dij bie die binnen, aal wat leeft, vogels, vij en ale kroepende daaiern op eerde, mit die tou aark oetgoan. t Zel der van wemeln, ze zellen vruchtboar wezen en op eerde in tal tounemen." 18 Noäch ging der oet mit zien zeuns, zien vraauw en vraauwen van zien zeuns. 19 Ale wilde daaiern, ale kroepende daaiern, ale vogels en aal dat zok op eerde beweegt, soort bie soort, gingen tou aark oet. 20 Dou baauwde Noäch n altoar veur de HEER en hai kreeg van aal t koustere vij en ale koustere vogels en brochde brandovvers op dat altoar. 21 God vernam hou lekker of t rook en zee bie zokzulm: Ik zel eerde nait weer vervluiken om de mensk, al is wat in t menskenhaart omgaait ook min van jongs òf aan. Ik zel nait weer doun wat ik nou doan heb en aal wat leeft ombrengen. 22 Zo laank as wereld bestoan blift zellen van nou òf aan tieden van zaaien en inhoalen, kòlle en hetten, zummer en winter, dag en naacht, nait weer opholden.