Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Genesis 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50   

Genesis 06


01Der kwammen aal meer mensken op eerde en zai kregen dochters. 02Zeuns van God zagen hou nuver of dochters van mensken wazzen, en zai nammen zok doarvan dij vraauwen doar heur oog op valen was. 03De HEER zee: "Mien gaist zel nait veur aaltied in de mensk blieven, hai is vergankelk. Hai zel nait older worden as honderdtwinneg joar." 04In dij doagen, en loater ook nog, wazzen der reuzen op eerde. As godenzeuns kwammen zai noar dochters van de mensk. Dou godenzeuns gemainschop haren mit de dochters van mensken, kregen ze kinder. Dit wazzen de grode mannen oet de veurtied, mannen van noam. 05De HEER zag hou slecht of mensk op eerde was en dat allenneg verkeerde dingen bie hom opkwammen. 06Hai haar beraauw dat hai mensk op eerde schoapen haar. Dat verdrutte hom aldernoarst. 07De HEER zee: "Ik zel de mensken dij ik schoapen heb, oetreuden van eerde. Mensken, en aal t vij ook, kroepende daaiern en vogels in lucht, want ik heb der beraauw van dat ik heur schoapen heb." 08Bloots Noäch von genoade in ogen van God. 09Dit is t levensverhoal van Noäch. Noäch was onder ale mensken in zien tied n rechtschoapen kerel, doar niks op aan te maarken was. Noäch wandelde mit God. 10 Hai kreeg drij zeuns: Sem, Cham en Jafet. 11 God zag dat eerde verdurven was. Eerde was vol geweld. 12 God bezag eerde en woar: dij was verdurven, omreden aal wat leefde was op t verkeerde pad goan. 13 God zee tegen Noäch: "t Zel tied worden dat aan aal wat leeft n èn komt, want deur heur schuld is eerde vol ongerechteghaid. 14 Moak die van goferholt n aark. Mit vakken mostoe dij moaken en dij aan binnen- en boetenkaant in de teer zetten. 15 Zo zelstoe aark moaken: lengte van aark mout drijhonderd èl wezen, brette fiefteg en högte datteg èl. 16 Doe most ter n dak op moaken mit n roam, en dij n èl van bovenòf open loaten. Moak ingang van aark aan ziedkaant. Baauw n onder-, n middel- en n bovendek in aark. 17 Eerdoags loat ik n wottervloud over eerde kommen om aal wat oam het onder hemel, oet te reuden. Op eerde zel ales omkommen. 18 Mor mit die zel ik mien verbond sloeten. Doe zelst in aark goan, doe mit dien zeuns, dien vraauw en vraauwen van dien zeuns. 19 En doe zelst van ale leventege wezens twij in aark brengen, ain manje en ain wiefke, om ze mit die in t levent te holden. 20 Van ale soorten van vogels, van vij en van daaiern dij over t laand kroepen, zellen der twij bie die kommen, dat ze in leven blieven. 21 En doe most van ales wat eten wordt, verzoameln en opsloagen, dastoe en zai te eten hebben." 22 En Noäch dee t. Krekt zo as God hom t zegd haar.