Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Psaalms 001    002    003    004    005    006    007    008    009    010    011    012    013    014    015    016    017    018    019    020    021    022    023    024    025    026    027    028    029    030    031    032    033    034    035    036    037    038    039    040    041    042    043    044    045    046    047    048    049    050    051    052    053    054    055    056    057    058    059    060    061    062    063    064    065    066    067    068    069    070    071    072    073    074    075    076    077    078    079    080    081    082    083    084    085    086    087    088    089    090    091    092    093    094    095    096    097    098    099    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150   

Psaalms 112


001Halleluja! Gelokkeg is man dij de HEER vreest,
dij slim wies is mit zien geboden.

002Zien noazoaten zellen staark wezen in t laand, t rechtschoapen geslacht zel zegend worden.

003Kaptoal en riekdom binnen in zien hoes, zien gerechteghaid blift aaltied gelden.

004t Doagt in t duustern veur rechtschoapen lu, genoadeg, barmhaarteg en rechtveerdeg.

005Goud is man, dij genoade gelden let en oetlaint, hai dut zien zoaken zo as t heurt.

006Joa, in der aiweghaid zel hai nait overswikken, tot in der aiweghaid zel men waiten van zien rechtveerdeghaid.

007n Minne tieden deert hom nait, standvasteg is zien haart, vol vertraauwen op de HEER.

008Onwrikboar is zien haart, hai is nait baang as hai op zien tegenstanders deelkikt.

009Hai geft mit rije haand aan dij verlet hebben, zien gerechteghaid blift aaltied gelden,
zien hoorn zel mit eren verheven wezen.

010 Goddeloze zel t zain en vranterg worden, hai knaarst mit koezen en wordt seupel,
wat goddelozen begeren, zel vergoan.
f + Psaalm 112 is n acrostichon: de versregels begunnen aaid mit n volgende letter van t Hebreeuwse alfabet.f*