Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Psaalms 001    002    003    004    005    006    007    008    009    010    011    012    013    014    015    016    017    018    019    020    021    022    023    024    025    026    027    028    029    030    031    032    033    034    035    036    037    038    039    040    041    042    043    044    045    046    047    048    049    050    051    052    053    054    055    056    057    058    059    060    061    062    063    064    065    066    067    068    069    070    071    072    073    074    075    076    077    078    079    080    081    082    083    084    085    086    087    088    089    090    091    092    093    094    095    096    097    098    099    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150   

Psaalms 089


001n Kunsteg laid van Ezrachiet Etan.
002Van traauwe laifde van de HEER wil ik aiweg zingen, mit mien mond joen traauw verkundegen, van geslacht op geslacht.

003Ik heb ja zegd: Joen traauwe laifde staait veur aaltied vaast, joen traauw staait vaast as hemel.

004"Ik bin n verbond aangoan mit wèl ik oetkozen heb, ik heb mien knecht David sworen:

005Veur aaltied hol ik dien noageslacht in stand, ik bevesteg dien troon van generoatsie op generoatsie." qs selaqs*

006Loat hemel joen wonderwaark priezen, o HEER, joen traauw in vergoadern van haailegen.

007Want wèl is in wolken geliek aan de HEER, wèl van goden is mit de HEER te vergelieken,

008mit God, veur wèl ze huvern in kring van haailegen, groot en geducht bie elk om hom tou?

009HEER, God van legermachten, wèl is zo staark as ie?
Ie binnen aan ale kanten traauw.

010 Ie goan over t staaigern van zee - kommen golven in t èn, ie brengen heur tou bedoaren.

011 Ie hebben Rahab deelstoken en verbriezeld, mit joen machtege aarm joen vijanden verrinnewaaierd.

012 Van joe is hemel, van joe is eerde, wereld en aal wat doar touholdt, heb ie vastzet,

013 t noorden en t zuden, ie hebben dij schoapen, Tabor en Hermon bejubeln joen noam.

014 Ie hebben n krachtege aarm, joen haand is staark, joen rechterhaand steek ie omhoog,

015 gerechteghaid en recht droagen joen troon, traauwe laifde en woarhaid goan veur joe aan.

016 Gelokkeg is t volk dat jubeln kin, o HEER, zai goan heur weg bie t licht van joen aangezicht.

017 Haile dag deur bejubeln zai joen noam, deur joen gerechteghaid kommen zai in t èn.

018 Want ie binnen de glaans van heur kracht, deur joen gunst stoan wie staark.

019 Want ons schild is van de HEER, ons keunenk is van de Haailege van Israël.

020 Destieds heb ie in n veurloop tegen joen volgelingen zegd:
"Ik heb n held biestoan,
n jongkerel boven t volk verhoogd.

021 David heb ik vonden, mien knecht, mit haailege eulie heb ik hom zaalfd.

022 Mit vaaste haand steun ik hom, joa, mien aarm moakt hom staark,

023 gain vijand zel hom te noa kommen, n minne kerel zel hom nait bedwingen,

024 ik vergraim zien tegenstanders veur zien ogen, zien hoaters sloag ik deel.

025 Mien traauw en laifde binnen mit hom, deur mien noam wordt hai aalaan staarker.

026 Zien haand loat ik heersen over zee, zien rechterhaand over revieren.

027 Hai ropt Mie tou: 'Mien voader bin ie, mien God, rots dij mie redt!'

028 Joa, hai geldt veur mie as eerstgeboren zeun, as hoogste van ale keunenks op eerde.

029 Veur aiweg geldt mien traauwe laifde veur hom, mien verbond mit hom blift bestoan.

030 Ik zel zien noageslacht veur aaid instandholden, zien troon zo laank as hemel bestaait.

031 As zien zeuns mien onderricht nait in acht nemen, nait leven volgens mien rechtsregels,

032 as zai mien veurschriften onteren, nait reken mit mien geboden,

033 den zel ik mit rou heur ontraauw bestravven, heur zunde mit sloagen.

034 Mor mien laifde veur hom hoal ik hom nait òf, mien traauw zel ik nait verbreken,

035 ik zel mien verbond nait onteren, wat over mien lippen kwam, zel ik nait veraandern.

036 Ain ding heb ik sworen bie mien haaileghaid, ik zel David nooit veurlaigen.

037 Zien noageslacht zel veur aaltied bestoan, zien troon staait as zun veur mie,

038 as moan zel hai der aaltied stoan, en getuge aan hemel is betraauwboar." qs selaqs*

039 Mor nou heb ie ofstöt en votdoan, ie werden vergrèld op hom dij ie zaalfd hebben,

040 t verbond mit joen knecht heb ie verbroken, zien kroon heb ie deur t sliek hoald.

041 Ie hebben goaten in zien muren sloagen, van zien dwingers heb ie n puunbult moakt,

042 dij der langs kwammen, hebben hom plunderd, veur zien noabers is hai tou spot worden.

043 Ie hebben zien tegenstanders overhaand geven, aal zien vijanden heb ie blied moakt,

044 ie hebben n broam zet op zien schaarp sweerd, ie hebben hom bie t strieden nait op n bain holden.

045 Zien glorie heb ie n èn aan moakt, zien troon heb ie deelsmeten op grond,

046 zien jonge joaren heb ie inkòrt, hom overdekt mit schaande. qs selaqs*

047 Hou laank nog, HEER, hol ie joe veurgoud bezied, blift joen vergrèldhaid branden as vuur?

048 Denk aan mie en aan mien kòrte tied van leven, aan onbedudende mensken dij ie schoapen hebben.

049 Leeft ter ain dij nait oet tied komt, kin der ain aan macht van t dodenriek ontkommen? qs selaqs*

050 Woar is joen traauwe laifde van doudestieds, Heer, dij heb ie toch aan David sworen bie joen traauw?

051 Denk, Heer, aan t bespotten van joen knechten, wat ik te lieden heb van aal dij volken.

052 Hou of joen vijanden, o HEER, joe bespotten en hom bespotten dij ie zaalfd hebben, woar hai ook gaait.

053 Hoog te priezen is de HEER in aiweghaid. Amen, joa, amen.