Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Psaalms 001    002    003    004    005    006    007    008    009    010    011    012    013    014    015    016    017    018    019    020    021    022    023    024    025    026    027    028    029    030    031    032    033    034    035    036    037    038    039    040    041    042    043    044    045    046    047    048    049    050    051    052    053    054    055    056    057    058    059    060    061    062    063    064    065    066    067    068    069    070    071    072    073    074    075    076    077    078    079    080    081    082    083    084    085    086    087    088    089    090    091    092    093    094    095    096    097    098    099    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150   

Psaalms 035


001Van David. Keer joe tegen lu dij zok tegen mie keren, o HEER,
strie tegen heur dij tegen mie strieden,

002griep lutje schild en grode schild en moak joe kloar om mie te helpen!

003Bestrie mit speer en heksebiel dij mie vervolgen.
Zeg tegen mie:
"Ik bin dien redden."

004Loaten zai zok schoamen en te schaande kommen dij mie noar t levent stoan,
loaten zai zok terogtrekken en zok schoamen
dij t maal op mie veurzain haren.

005Loat heur wezen as kaf dat verwaait as engel van de HEER heur omstöt,

006loat heur weg duuster wezen en vol bragel as engel van de HEER heur achtervolgt.

007Zunder reden hebben zai n vangnet veur mie zet, zunder reden n koel veur mie groaven.

008Breng heur in t verdaarf veur zai der aarg in hebben, loat t vangnet dat zai oet t zicht deelzet haren, heur vangen,
loat heur der zulm in omkommen.

009Den zel ik joechaaien veur de HEER, van haarten blied dat hai mie redt.

010 Oet grond van mien haart zel k zeggen: "HEER, wèl is aan joe geliek?
Ie redden weerlozen van ain dij maanzer is,
weerlozen en aarme lu dij ropt worden."

011 Vaalze getugen kommen tegen mie op en vroagen mie noar dingen doar ik gain wait van heb.

012 Zai vergelden mie mit kwoad en nait mit goud, ik stoa der haildaal allain veur.

013 Wat haar ik heur doan? Terwiel dat zai zaik wazzen, trok ik raauwklaaier aan,
ik pienegde miezulm mit vasten as mien beden nait verheurd wer.

014 Of wazzen t vrunden of bruiers, ik laip der bie of ik om n mouder raauwde,
doeknekt en in t swaart.

015 Mor dou ik stroekelde, haren zai groot lol, laipen te hoop en sluigen mie nog veur ik t deur haar,
zai bruukten lastertoal en t ging mor deur;

016 onder nkander hebben zai de gugel mit mie en doun niks as kniezen.

017 Heer, hou laank blief ie t nog aanzain? Verlös mie, zai moaken mie dood,
verlös mien kostboare levent van dij jonge laiwen.

018 Den zel ik joe daanken in n grode gemainte, veur n machteg volk zel ik joe priezen.

019 Loaten mien vijanden, dij leugenbaisten, gain lol om mie hebben, dij mie om niks hoaten en vaals noar mie loeren,

020 t woord vree komt nait bie heur op, tegen heur dij stoadeg leven,
moaken zai de gemainste plannen.

021 Ze hebben n grode bek tegen mie, ze zeggen:
"Most hom ais zain!"

022 Ie zain t, HEER, hol joe nait doof, Heer, blief nait wied bie mie vandoan.

023 Stoa op, wor wakker veur mien rechtszoak, mien God, mien Heer, wor wakker veur mien geding.

024 Dou mie recht noar gerechteghaid, HEER, mien God, ie binnen rechtveerdeg,
loaten ze gain lol om mie hebben.

025 Loaten ze nait in heur haart zeggen: "Ha! Zo haar wie t docht!"
Loaten ze nait zeggen:
"Wie hebben hom verslonden."

026 Loaten zai zok schoamen, mitnkander rood om kop worden dij nocht hebben aan mien onhaail.
Dat ze mit schoamte en schaande bekled worden
dij mie verlegen en zokzulm verhogen.

027 Loat joechaaien en zok blied moaken aalmoal dij oetkieken noar gerechteghaid veur mie.
Loat heur aal mor zeggen:
"De HEER is groot,
hai het zien wil aan vree veur zien knecht."

028 Stil veur mie hèn zel ik miemern over joen gerechteghaid, haile dag joen lof bezingen.