Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Psaalms 001    002    003    004    005    006    007    008    009    010    011    012    013    014    015    016    017    018    019    020    021    022    023    024    025    026    027    028    029    030    031    032    033    034    035    036    037    038    039    040    041    042    043    044    045    046    047    048    049    050    051    052    053    054    055    056    057    058    059    060    061    062    063    064    065    066    067    068    069    070    071    072    073    074    075    076    077    078    079    080    081    082    083    084    085    086    087    088    089    090    091    092    093    094    095    096    097    098    099    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150   

Psaalms 009


001Veur meziekmeester. Op wies van: De dood van de zeun. n Psaalm van David.
002Aan joe mout ik daank zeggen, HEER, vanoet mien haile haart,
aal joen wonderdoaden mout ik rondvertellen.

003Ik bin zo blied om joe, ik zing joe tou, ik zing joen noam, o Alderhoogste!

004Nou goan mien vijanden op loop, zai sloagen zo mor tegen de grond,
zai kommen om bie t zain van joen gezicht.

005Ie hebben veur mie in t plaait beslist, ie, rechtveerdege rechter, vanòf joen hoge rechterstoul.

006Ie hebben de volken de wacht aanzegd, en goddelozen om haals brocht,
alderdeegs heur noam heb ie veur aiweg oetwist.

007Mit de vijand is t nou doan, heur steden heb ie in puun legd, veur aaltied.
Is gainain dij zok heur nog heugen kin.

008De HEER, dij zit veur aiweg op zien troon, zien rechterstoul staait kloar veur t gericht.

009Hai regaaiert de wereld rechtveerdeg, hai oordailt de volken noar gerechteghaid.

f + Psaalm 9 en 10 vörmen mit zien baaident n acrostichon: de verzen begunnen aaid mit n volgende letter van t Hebreeuwse alfabet. Psaalm 9 en 10 binnen nait haildaal volledeg: der mekaaiern n aantal letters aan en n poar regels valen boeten t alfabet.f* 010 De HEER wil n vaaileg hoes wezen veur verschoppelingen, n steveg stainhoes veur mensken in benaauwdens.

011 Dij joen noam kennen, HEER, dij kinnen op joe reken, dij joe zuiken, HEER, loat ie nait in de steek.

012 Zing joen psaalms veur de HEER dij op Sion woont, vertel van zien doaden maank ale volken.

013 Hai vragt rekenschop veur t bloud dat vergoten is, hai denkt om de doden,
hai verget t geschraif van verschoppelingen nait.

014 Heb meedlieden mit mie, HEER, kiek toch, hou mien vijanden mie te noa kommen,
droag mie op joen aarm bie poorten van de dood vandoan.

015 Den kin ik, in de poorten van stad Sion, vertellen over aal joen grode doaden,
van haarten blied dat ie mie red hebben.

016 De volken valen in t gat dat ze zulm groaven hebben,
ze zitten mit vouten vaast in t klapnet
dat ze zulm opzet hebben.

017 De HEER let van zok heuren, hai dut recht, de goddelozen kommen vaast te zitten
in t waark van heur aigen handen. qs higgajon, selaqs*

018 Loaten de goddelozen votgoan noar t dodenriek tou, ale volken dij God vergeten haren.

019 n Aarme man wordt nait veur aiweg vergeten, de hoop van verschoppelingen is nait veur aaltied verloren!

020 Kom in t èn, HEER, loaten mensken joe nait oetdoagen, loaten de volken oordaild worden onder joen ogen.

021 Joag volken schrik aan, HEER, loaten ze mor waiten, dat zai mensken binnen. qs selaqs*