Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Psaalms 001    002    003    004    005    006    007    008    009    010    011    012    013    014    015    016    017    018    019    020    021    022    023    024    025    026    027    028    029    030    031    032    033    034    035    036    037    038    039    040    041    042    043    044    045    046    047    048    049    050    051    052    053    054    055    056    057    058    059    060    061    062    063    064    065    066    067    068    069    070    071    072    073    074    075    076    077    078    079    080    081    082    083    084    085    086    087    088    089    090    091    092    093    094    095    096    097    098    099    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150   

Psaalms 025


001Van David. HEER, ik heb ja zo'n verlangst noar joe,

002op joe vertraauw ik, mien God, moak mie nait te schaande,
loat mien vijanden nait de gugel mit mie hebben.

003Dij op joe hopen, zéllen ook ja nait te schaande kommen, mor dij joe achteloos aan zied schoeven,
díj zellen te schaande kommen.

004Moak mie vertraauwd, HEER, mit joen wegen; leer mie langs joen pad te goan.

005Wies mie t pad van joen woarhaid en onderwies mie.
Ie binnen de God dij mie redt,
op joe blief ik hopen, aal doag vannijs.

006Denk toch aan joen goudhaid, HEER, aan joen laifde van tiedstieden heer.

007Denk nait aan de zunden oet mien bongeljoaren, aan aal wat ik verkeerd doan heb.
Denk aan mie mit laifde, HEER,
ie binnen ja goud.

008De HEER is goud en rechtoet, doarom wist hai zundoars op t rechte pad,

009beschaaiden lu brengt hai op t goie pad, hai onderricht heur over zien weg.

010 De wegen van de HEER binnen laifde en woarhaid veur lu dij zien verbond, zien wetten in acht nemen.

011 Vergeef mie mien schuld, HEER, want dij is groot, dou dat om joen noam.

012 De HEER leert dijent t rechte pad te kaizen, dij in ontzag veur hom leeft.

013 Dij zel wonen op n stee doar hom t goud gaait en zien kinder zellen zien grond as aarfdail kriegen.

014 Lu dij in ontzag veur hom leven, doar zel de HEER n vertraauwde vrund veur wezen,
zo moakt hai heur bekend mit zien verbond.

015 Ik kiek aingoaldeur oet noar de HEER, hai zel mien vouten ja oet struup lösmoaken.

016 Kiek toch noar mie om en wees mie genoadeg, ik bin allain en der mor min aan tou.

017 t Is mie zo benaauwd om t haart, help mie toch oet dij benaauwdens!

018 Heb oog veur mien ellèn en mien verdrait, vergeef mie aal mien zunden.

019 Kiek ais houveul vijanden of ik heb, hou ze mie hoaten mit n iezelke hoat.

020 Beschaarm mien levent en red mie, moak mie nait te schaande,
ik vertraauw mie ja aan joe tou.

021 Dat onschuld en oprechthaid mie mor laaiden maggen, ik richt mien hoop en verwachten op joe.

022 O God, verlös Israël, moak Israël vrij van zien benaauwdens.
f + Psaalm 25 is n acrostichon: de versregels begunnen aaid mit n volgende letter van t Hebreeuwse alfabet. In psaalm 25 ontbrekt de letter "waw" en vers 22 vaalt boeten t alfabet.f*