Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Psaalms 001    002    003    004    005    006    007    008    009    010    011    012    013    014    015    016    017    018    019    020    021    022    023    024    025    026    027    028    029    030    031    032    033    034    035    036    037    038    039    040    041    042    043    044    045    046    047    048    049    050    051    052    053    054    055    056    057    058    059    060    061    062    063    064    065    066    067    068    069    070    071    072    073    074    075    076    077    078    079    080    081    082    083    084    085    086    087    088    089    090    091    092    093    094    095    096    097    098    099    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150   

Psaalms 055


001Veur meziekmeester. Mit snoarenspul. n Kunsteg laid van David.
002Verheur, o God, mien beden, kroep veur mien smeken nait bezied,

003heur goud noar mie en geef mie antwoord. Kloagend loop ik om en om en wait mie gain road

004mit gebèlk van vijand en tekeergoan van goddeloze,
want zai störten onhaail over mie,
bestoken mie mit heur gram.

005Mien haart verkrimpt mie in t lief, doodsangsten stoa ik oet,

006schrik en aalteroatsie overvalen mie, griezel lopt mie over graauwel.

007Ik docht: Haar ik mor vleugels as n doef, den vloog ik vot en zöchte n stee doar ik wonen kon,

008joa, vluchten zol ik, hail wied vot, k zol overnachten in woestijn, qs selaqs*

009geswind n schoelstee zuiken as aine bui de aander jagt.

010 Moak heur in toeze, spliet heur toal, want in stad komt roezie en geweld in t zicht,

011 doags en bie nachten dut men de ronde over muren, doar binnen is onhaail en ellèn,

012 t is doar aal verdaarf: onderdrokken en bedrog, dij hebben vaaste vout op t maartplaain.

013 t Is ja gain vijand dij mie taargt, doar zol ik nog wel over kinnen, en nait ain dij mie hoat oet grootseghaid,
dij zol ik wel ontlopen.

014 Mor doe, doe dochst en deest as ik, mien grode vrund, doar ik op baauwen kon!

015 Mien beste vrund: mit ons baaident was wie in t gedrang in t hoes van God.

016 Dat dood heur overlopen mag en zai bie t levent in dodenriek deelzakken,
t kwoad hoest ja bie heur,
deur ales hèn.

017 Wat mie aangaait: ik roup God aan, en de HEER zel mie redden.

018 Soavends en smörgens en smirregs stìn ik en kloag ik
en hai heurt mie.

019 Hai verlöst mie in vree van dij tegen mie strieden,
mit aal houveul ze tegen mie binnen.

020 God heurt en vernedert heur. - Hai troont van oldsheer - qs selaqs*
van opholden willen ze ja nait waiten,
ze hebben veur hom gain ontzag.

021 Men rekent òf mit dij heur traauw wazzen, en brekt t verbond.

022 Zien proat is smuier as botter, mor stried is in zien haart,
zien woorden binnen zuiter as hunneg,
mor t binnen blaanke sweerden.

023 Gooi joen last op de HEER, hai zel veur joe zörgen,
hai zel nooit touloaten
dat rechtveerdege oetglidt.

024 Mor ie, o God, zellen heur in grafkoel zakken loaten.
Dij kerels van bloud en bedrog
zellen nog nait op t haalfschaid van heur doagen kommen,
mor ik, ik vertraauw op joe.