Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Psaalms 001    002    003    004    005    006    007    008    009    010    011    012    013    014    015    016    017    018    019    020    021    022    023    024    025    026    027    028    029    030    031    032    033    034    035    036    037    038    039    040    041    042    043    044    045    046    047    048    049    050    051    052    053    054    055    056    057    058    059    060    061    062    063    064    065    066    067    068    069    070    071    072    073    074    075    076    077    078    079    080    081    082    083    084    085    086    087    088    089    090    091    092    093    094    095    096    097    098    099    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150   

Psaalms 031


001Veur meziekmeester. n Psaalm van David.
002Bie joe, HEER, zuik ik mien touvlocht, loat mie nait beschoamd stoan.
Red mie deur joen gerechteghaid,

003heur mie aan, verlös mie,
wees veur mie n rots doar ik aaltied schoelen kin,
n vesting om mie te verlözzen.

004Want mien rots en mien vesting bin ie, omwille van joen noam zel ie bie mie blieven en mie zörgzoam laaiden,

005ie hoalen mie oet t vangnet, dat zai oet t zicht veur mie deelzet hebben.

006Mien gaist dij leg ik in joen handen, ie kopen mie vrij, HEER, traauwe God.

007Dij aarmzoalege ofgoden vereren - dij hoat ik, ik vertraauw op de HEER.

008Joechaaien wil ik, mien nocht hebben aan joen traauwe laifde, want ie bekommern joe om mien ellèn,
benaauwdhaid van mien ziel ontgaait joe nait,

009ie levern mie nait oet aan mien vijand, mien vouten kinnen aal kanten aan.

010 Wees mie genoadeg, HEER, want t is mie baang te moude,
van verdrait verkwient mien oog,
mien ziel, mien liggoam,

011 joa, mien levent wordt vernaild deur verdrait, mien levensdoagen kommen aan t èn mit zuchten,
mien kracht verspeul ik deur aigen schuld,
mien gebainte verkwient.

012 Ik wor bespot deur aalmoal dij mie hoaten,
nog meer deur mien noabers.
Ik bin de schrik veur dij mie kennen,
dij mie zain op stroat
moaken dat ze votkommen.

013 Ik bin oet t haart, men is mie vergeten as ain dij dood is, ik bin worden as n broken vat.

014 Joa, ik heur achterbakse lasterproat van mennegain, n ofgriezen van ale kanten.
Ze steken koppen bie nkander
as ze plannen smeden om mie dood te moaken.

015 Mor op joe vertraauw ik, HEER, Ik zeg: "Ie binnen mien God."

016 Hou mie t vergoan zel, ligt in joen haand, verlös mie oet macht van mien vijanden en mien vervolgers.

017 Loat joen gezicht schienen over joen knecht, verlös mie in joen traauwe laifde.

018 HEER, loat mie nait te schaande kommen, ik roup joe ja aan, loat goddelozen te schaande kommen,
stil worden in t dodenriek.

019 Loat heur leugenlippen t spreken vergoan, dij bretoalweg proaten over rechtveerdege
mit hoogmoud en minachten.

020 Hou groot is t gelok dat ie aan zied legd hebben
veur heur, dij bie joe heur touvlocht zuiken,
ale mensken wazzen der bie.

021 Ie verstoppen heur in t schoelstee van joen aangezicht veur lasterproat van mensken,
in n schoelstee
bespoar ie heur kwoaie tongen.

022 De HEER mout wie priezen, want hai het in zien traauwe laifde n wonder doan
veur mie, in belegerde stad.

023 En wat zee ik, dou k vrezelk baang was: "Ie willen mie veur joen ogen nait meer zain."
Mor zekerwoar, mien schraiven heb ie heurd,
dou ik joe raip om hulp.

024 Heb hom laif, aalmoal dij hom traauw binnen. De HEER beschaarmt dij traauw binnen,
mor hai vergeldt in overvloud dij hoogmoudeg binnen.

025 Aalmoal dij wachten op de HEER: wees staark en moud holden!