Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Psaalms 001    002    003    004    005    006    007    008    009    010    011    012    013    014    015    016    017    018    019    020    021    022    023    024    025    026    027    028    029    030    031    032    033    034    035    036    037    038    039    040    041    042    043    044    045    046    047    048    049    050    051    052    053    054    055    056    057    058    059    060    061    062    063    064    065    066    067    068    069    070    071    072    073    074    075    076    077    078    079    080    081    082    083    084    085    086    087    088    089    090    091    092    093    094    095    096    097    098    099    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150   

Psaalms 066


001Veur meziekmeester. n Psaalm, n laid. Jubel veur God, haile eerde,

002bezing zien heerleke noam, moak der n mooi loflaid op.

003Zeg tegen God: "Wat binnen joen doaden ontzaggelk, joen vijanden mouten wel boegen veur joen grode macht.

004Haile eerde mout veur joe boegen, joe lof touzingen, joen noam priezen." qs selaqs*

005Kom om Gods doaden te zain, mensken hebben ontzag veur zien doaden,

006van zee muik hai dreug laand, zai konden mit dreuge vouten noar aander kaant.
Doar was wie wies mit hom,

007dij aaltied heerst mit macht, zien ogen goan over volken.
Loat rebellen nait tegen hom in opstand kommen. qs selaqs*

008Pries, o volken, dij God van ons, loat zien lof in t ronde klinken,

009hai het ons leven roemte geven, en ons vouten woard veur wankeln.

010 Ie hebben ons oetperbaaierd, God. ons zuverd, zo as men zulver zuvert,

011 ie hebben ons t vangnet injagd, en lasten ons op nek legd.

012 Ie luiten mensken over ons hèn rieden, wie mozzen deur vuur en deur wotter,
mor ie hebben ons brocht noar overvloud.

013 Ik zel noar joen hoes goan mit brandovvers, wat ik beloofd heb moak ik woar,

014 wat mien lippen touzegd hebben, wat mien mond zee, dou ik t stoer haar:

015 "Brandovvers van vedde schoapen zel ik brengen, mit ovvergeur van rammen,
bollen en bokken ovver ik." qs selaqs*

016 Kom en heur wat ik joe vertellen wil, ie, dij aalmoal ontzag veur God hebben,
wat hai veur mie doan het.

017 Hom heb ik aanroupen, zien lof lag mie op lippen.

018 As mien haart kwoad in t zin had haar, den haar de HEER nait noar mie heurd.

019 Mor God het aal noar mie heurd, acht geven op mien gebed.

020 Hoog te priezen is God, hai het mien gebed nait ofwezen,
mie zien traauw nait ontzegd.