Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Psaalms 001    002    003    004    005    006    007    008    009    010    011    012    013    014    015    016    017    018    019    020    021    022    023    024    025    026    027    028    029    030    031    032    033    034    035    036    037    038    039    040    041    042    043    044    045    046    047    048    049    050    051    052    053    054    055    056    057    058    059    060    061    062    063    064    065    066    067    068    069    070    071    072    073    074    075    076    077    078    079    080    081    082    083    084    085    086    087    088    089    090    091    092    093    094    095    096    097    098    099    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150   

Psaalms 073


001n Psaalm van Asaf. Zekerwoar, God is goud veur Israël,
veur lu mit n zuver gemoud!

002Mor ik was sikkom oetgleden, net nait valen,

003ik was ja ofgunsteg op dij dwoallichten, ik zag dat goddelozen t goud ging.

004Zai kriegen t nait doodsbenaauwd, heur liggoam is geef en zond,

005swoaregheden van mensken ondervinden zai nait, zai kriegen nait te lieden zo as aander lu.

006Heur hoogmoud droagen zai as n ket om haals, heur geweld as n klaid om heur tou,

007ogen pulen heur oet van vet, heur haart gaait op kladder van verbeeldens.

008Zai spotten en hebben mond vol van kwoad, zai draaigen hoogmoudeg mit verdrokken,

009zai aggewaaiern tegen hemel, wat zai zeggen gaait haile wereld rond.

010 Doarom keert zien volk weerom, hierheer, volop wotter welt veur heur omhoog,

011 zai zeggen: "Dat kin God nait waiten, Alderhoogste het der gain wait van!"

012 Nou zai ais, dat binnen goddelozen, aaltied zunder zörg, en mor riek worden!

013 Joa, vergees heb ik t gemoud zuver holden en mien handen in onschuld wosken.

014 Haile doagen wor ik ploagd, ale mörgens wiezen zai mie terecht.

015 As ik nou zegd haar: "Ik wil net zo proaten as zai doun," den haar ik joen kinder van mien generoatsie verroaden.

016 Ik prakkezaaierde om t te begriepen, t dee mie zeer aan ogen,

017 totdat ik God zien haailegdommen inging, en vernam hou of t mit heur oflopen zol.

018 Zekerwoar, ie zetten heur op glibberpoaden, ie loaten heur in n puunbult valen.

019 In ain ogenslag moak ie heur nait om aan te zain, zai kommen aan t èn, vergoan van schrik.

020 As n dreum bie t wakker worden, Heer, bie t opstoan, zo veracht ie heur beeld.

021 Dou mie t haart verbitterd was, mie t deur maarg en bain ging,

022 dou was ik dom en wos ik t nait, as n kou was ik veur joe!

023 En toch zel ik aaltied bie joe wezen, ie hebben mie bie rechterhaand kregen,

024 joen road zegt mie hou of ik goan mout, en noatied neem ie mie op in joen heerlekhaid.

025 Wèl heb ik in hemel? Noast joe huif ik niks op eerde.

026 Mien liggoam en mien haart vergoan, mien haart zien rots en mien aarfdail
is God, veur aaltied.

027 Want lu dij zok van joe wieken, zai vergoan, ie brengen tou swiegen, dij joe ontraauw binnen.

028 Mor wat mie aangaait, stoef bie God kommen, dat is mien gelok, bie God vin ik mien touvlocht
om van zien doaden te verhoalen.