Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Psaalms 001    002    003    004    005    006    007    008    009    010    011    012    013    014    015    016    017    018    019    020    021    022    023    024    025    026    027    028    029    030    031    032    033    034    035    036    037    038    039    040    041    042    043    044    045    046    047    048    049    050    051    052    053    054    055    056    057    058    059    060    061    062    063    064    065    066    067    068    069    070    071    072    073    074    075    076    077    078    079    080    081    082    083    084    085    086    087    088    089    090    091    092    093    094    095    096    097    098    099    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150   

Psaalms 050


001Psaalm van Asaf. God boven ale goden, de HEER,
dij sprekt en ropt eerde op,
van woar zun opkomt tot woar zai ondergaait.

002Tou Sion oet, stad van volmoakte schoonhaid, verschient God in aal zien glorie.

003Ons God, dij komt, hai holdt zok nait doof, verterend vuur gaait veur hom oet,
rondom hom störmt t van ale kanten.

004Hai ropt hemel en eerde op veur t oordail over zien volk.

005"Breng dijent bie mie, dij mie traauw binnen, dij n ovver brengen vanwegens mien verbond."

006Dou verkundegden hemels God zien rechtveerdeghaid, God is ja rechter. qs selaqs*

007Heur, mien volk, want ik heb t woord, Israël, tegen die wil ik getugen:
God, dien God, bin ik!

008t Is nait om dien slachtovvers dat ik die terechtwies, dien slachtovvers zai ik ja hailtied.

009Mor om dien bol heb ik gain verlet, en ook nait om rammen oet dien schoaphokken.

010 Ale wilde daaiern in t bos binnen ja mienent, ale daaiern in doezenden baargen,

011 ik ken ale vogels in baargen, aal wat touholdt in t open veld is van mie.

012 As k honger haar, zol ik t ja nait zeggen, want wereld, en aal wat der touholdt, is mienent.

013 Ducht die dat ik vlaais van bollen eten zol, of bloud van schoaprammen drinken?

014 Betuug dien daank aan God en moak mit Alderhoogste liek wastoe hom beloofd hest.

015 Dou n beroup op mie as dien nood hoog is, ik zel die redden en doe zelst mie eren.

016 Mor dij kwoad dut, doar zegt God tegen: "Wat het t veur zin dastoe mien geboden opzegst
en opsnidst van mien verbond,

017 astoe der toch n bloudhekel aan hest as ik die terechtwies en bie die deelglieden letst wat ik die zeg!"

018 Astoe n daif zugst, den wordst doar goie moatjes mit, t is die mooi tou om mit echtbrekers te verkeren.

019 Dien mond gefst vrije loop in t kwoad, dien tong sprekt aans nait as bedrog.

020 Doe getuugst tegen dien aigen bruier, bekladst zeun van dien moeke.

021 Zo hestoe doan en ik heb mie stilholden, doe denkst dat ik net zo ain bin as doe.
Ik zel die terechtwiezen, die t onder ogen brengen.

022 Begriep dit toch, aal dijent dij God vergeten, aans zel ik joe verscheuren en der zel gain redder wezen:

023 wèl mie daank brengt, dij eert mie echt en moakt n weg vrij, ik zel hom haail van God zain loaten.