Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Psaalms 001    002    003    004    005    006    007    008    009    010    011    012    013    014    015    016    017    018    019    020    021    022    023    024    025    026    027    028    029    030    031    032    033    034    035    036    037    038    039    040    041    042    043    044    045    046    047    048    049    050    051    052    053    054    055    056    057    058    059    060    061    062    063    064    065    066    067    068    069    070    071    072    073    074    075    076    077    078    079    080    081    082    083    084    085    086    087    088    089    090    091    092    093    094    095    096    097    098    099    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150   

Psaalms 063


001n Psaalm van David, dou hai touhuil in woestijn van Juda.
002God, mien God bin ie, ik zuik noar joe, mien ziel smacht noar joe,
mien liggoam longert noar joe
in n dreug en dörsteg laand zunder wotter.

003Vandoar dat ik in t haailegdom joe zag, joen macht en joen glorie.

004Joen traauwe laifde is beter as t levent, mien lippen priezen joe.

005Joe wil ik priezen zo laank as ik leef, in joen noam mien handen omhoog steken.

006Den eet ik mie zat in maarg en vet, en mien lippen jubeln t oet.

007As ik op bèr lig, denk ik aan joe, bie naacht miemer ik over joe.

008Want ie hebben mie hulpen, ik jubel in schaar van joen vleugels.

009Mit haart en ziel hang ik aan joe, joen rechterhaand holdt mie vaast.

010 Lu dij mie noar t leven stoan, loat dij daip onder grond terecht kommen,

011 dij mie aan t sweerd overgeven willen, loat dij t mit jakhaalzen te doun kriegen.

012 Keunenk zel blied wezen over God, elk dij hom traauw sweert, mag zok gelokkeg priezen,
want mond van leugenders wordt dichtstopt.