Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Psaalms 001    002    003    004    005    006    007    008    009    010    011    012    013    014    015    016    017    018    019    020    021    022    023    024    025    026    027    028    029    030    031    032    033    034    035    036    037    038    039    040    041    042    043    044    045    046    047    048    049    050    051    052    053    054    055    056    057    058    059    060    061    062    063    064    065    066    067    068    069    070    071    072    073    074    075    076    077    078    079    080    081    082    083    084    085    086    087    088    089    090    091    092    093    094    095    096    097    098    099    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150   

Psaalms 077


001Veur meziekmeester. Op Jedutun. Van Asaf, n psaalm.
002Ik richt mie tot God en ik roup om hulp, ik richt mie tot God, mag hai mie heuren.

003As ik in nood bin, vroag ik om de Heer, snaachts vòl ik mien handen, ik wor nait muid,
van troost wil ik nait waiten.

004As ik aan God denk, den kreun ik t oet, ik bin ongedureg en ik vuil mie swak. qs selaqs*

005Ik krieg deur joe gain wenk in ogen, ik bin oetstuur en zeg gain woord,

006ik prakkezaaier over vrouger doagen, en aal dij joaren,

007ik denk snaachts aan mien snoarenspul, t let mie nait lös, in gedachten goa ik ales noa.

008Zol de Heer veur aiweg ofsteuten, en nait laanger zien nocht hebben?

009Zol zien traauwe laifde veur aaltied over wezen, zol t over wezen mit zien touzeggen van geslacht op geslacht?

010 Zol God vergeten om genoadeg te wezen, oet vergrèldhaid zien meedlieden inholden? qs selaqs*

011 Dat ik zeg: "t Gaait mie deur maarg en bain dat rechterhaand van Alderhoogste veraanderd is!"

012 Ik denk aan doaden van de HEER, joa, ik wil denken aan joen wonders van aleer,

013 haardop denk ik over joen waark noa, miemer ik over aal joen doaden.

014 O God, in t haailege is joen weg, wèl is n god zo groot as God?

015 Ie binnen God, dij wonders dut, ie hebben maank aander volken joen kracht zain loaten,

016 ie hebben deur joen aarm joen volk verlöst, kinder van Jakob en Jozef. qs selaqs*

017 t Wotter zag joe, o God, t wotter dat zag joe, en t trilde t oet,
wereldzeeën laggen te schudden.

018 Wolken ontlastten zok, ondertied bleef t onweren,
wolken doaverden, joen pielen vlogen aal kanten oet,

019 dunder bleef rollen, bliksemstroalen zetten wereld in t licht,
eerde dij schokte en schudde.

020 Deur zee gaait joen weg, joen pad is deur daip wotter,
mor t spoor van joen vouten was naargens te zain.

021 Ie laaidden joen volk as n koppel schoapen deur haand van Mozes en Aäron.