Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Psaalms 001    002    003    004    005    006    007    008    009    010    011    012    013    014    015    016    017    018    019    020    021    022    023    024    025    026    027    028    029    030    031    032    033    034    035    036    037    038    039    040    041    042    043    044    045    046    047    048    049    050    051    052    053    054    055    056    057    058    059    060    061    062    063    064    065    066    067    068    069    070    071    072    073    074    075    076    077    078    079    080    081    082    083    084    085    086    087    088    089    090    091    092    093    094    095    096    097    098    099    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150   

Psaalms 049


001Veur meziekmeester. Van Korachieten, n psaalm.
002Heur tou, ale volken, zet oren open, wereldbewoners,

003mensken, kinder van Adam, riek en aarm, mitnkander.

004Mien mond sprekt woorden vol wieshaid, mien haart wait van onderschaaid,

005mien oren stoan open veur n spreuk, bie liermeziek lös ik mien roadsel op.

006Woarom baang in minne tieden, as t kwoad van vijand mie benaauwt,

007dij vertraauwen op heur kracht en snaren van heur geld en goud?

008Is gain mensk dij n aander vrijkopen kin, t lösgeld aan God is nait te betoalen.

009t Lösgeld veur t levent is te duur, in aiweghaid nait op te brengen.

010 t Bestaait nait dat ain mor aalaan deur leeft en gain graf veur ogen krigt.

011 Dit is t wat men zugt: wieze mensken staarven, domme en dwoaze mensken kommen ook oet tied
en loaten heur geld en goud aan aandern noa.

012 Heur graf is veur aaid heur hoes, heur woonstee van older op older,
al was t laand ook noar heur vernuimd.

013 n Mensk kin in zien pracht nait overnachten,
hai is geliek aan daaiern dij doodgoan.

014 Zo gaait t mit lu dij op zokzulm vertraauwen, zo is t èn van lu dij zokzulm geern heuren: qs selaqs*

015 as schoapen goan ze omdeel in t dodenriek, dood waaidt heur as hedder,
ze goan liekoet noar t graf en vergoan,
t dodenriek wordt heur woonstee.

016 Mor God zel mie vrijkopen oet macht van t dodenriek as hai mie mitnemt. qs selaqs*

017 Wees mor nait baang as ain riek wordt, as zien hoes aalaan mooier wordt.

018 Want bie zien staarven kin hai niks mitnemen, zien riekdom gaait hom nait achternoa.

019 Al is hai loos op t gelok in zien levent, - wèl snaart nait van joe as joe t goud gaait? -

020 hai komt toch bie zien veurgeslacht te laande, bie heur dij nooit gain licht weer zain.

021 n Mensk van aanzain, dij gain inzicht het, hai is geliek aan daaiern, dij doodgoan.