Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Psaalms 001    002    003    004    005    006    007    008    009    010    011    012    013    014    015    016    017    018    019    020    021    022    023    024    025    026    027    028    029    030    031    032    033    034    035    036    037    038    039    040    041    042    043    044    045    046    047    048    049    050    051    052    053    054    055    056    057    058    059    060    061    062    063    064    065    066    067    068    069    070    071    072    073    074    075    076    077    078    079    080    081    082    083    084    085    086    087    088    089    090    091    092    093    094    095    096    097    098    099    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150   

Psaalms 068


001Veur meziekmeester. Van David, n psaalm, n laid.
002God komt in t èn, zien vijanden vlaigen aal kanten oet,
zien hoaters verdwienen veur zien ogen.

003Ie verdrieven heur as rook. Zo as n vetkeers smelt bie vuur,
zo vergoan onrechtveerdegen veur t oog van God.

004Mor rechtveerdegen maggen zok verheugen, zai jubeln veur t oog van God,
deurhèn blied.

005Zing veur God, pries zien noam, moak vrij boan veur hom dij op wolken voart,
HEER is zien noam, jubel veur zien oog:

006voader van weeskinder, dij wedevraauwen aan recht helpt, God in zien haailege woonstee.

007Hai geft omswaalkers n thoes, dij in t gevang zitten, geft hai overvloud.
Mor dij nait om liek willen, zellen wonen op verdörst laand.

008God, dou ie veur joen volk oetgingen, dou ie veurop laipen deur woestijn, qs selaqs*

009dou dreunde grond, kwam t wotter deel oet hemel,
veur God, heerser van Sinai,
veur God, God van Israël.

010 Rije regen luit ie omdeelkommen, God, en t muide laand gaf ie nije kracht.

011 Joen volkje ging doar wonen, in joen goudens heb ie t aan t aarme volk geven.

012 De HEER gaf zien odders en n haile mennegte vraauwlu gaf bosschop deur.

013 Keunenks, mit heur legers, vluchten vot, thoes verdailt vraauw t roofgoud,

014 as ie bie schoapskooien liggen. Vleugels van doeven wazzen bedekt mit zulver,
en heur slagpennen mit gruinglaanzend gold:

015 dou Aalmachtege doar keunenks oetnkander juig, dou snijde t op Salmonbaarg.

016 Machtege baarg, Basanbaarg, baarg mit aal dij toppen, Basanbaarg,

017 woarom kikst ofgunsteg, bultege baarg, noar dij baarg, doar God op wonen wil?
De HEER zel doar veur aaltied wonen.

018 Mit machtege striedwoagens, meer as honderddoezend, doezenden en doezenden,
toog de Heer van Sinai vandoan noar t haailegdom.

019 Ie binnen opvoaren noar hemel om doar te wonen, ie hebben kriegsgevangen moakt;
alderdeegs mensken dij nait om liek wollen,
hebben joe geschenken aanboden, o HEER God.

020 Te priezen is de HEER, dag in, dag oet dragt hai ons, dij God is t dij ons verlöst, qs selaqs*

021 dij God is veur ons ain dij redt. Bie hom, de HEER, kin men ontkommen aan dood.

022 God zel zien vijanden de kop inhaauwen, t zel de kop kosten van lu dij schuld hebben.

023 De HEER het zegd: "Ik hoal heur op oet Basan, joa, oet alderdaipste zee hoal ik heur op,

024 den kin ie joen vouten boaden in bloud en joen honden slikken heur pozzie van vijanden."

025 Ze zain joen optochten, o God, optochten van mien God, mien keunenk, noar t haailegdom:

026 zangers veurop, muzikanten der achteraan middenmaank jonge vraauwlu mit tamboerijnen.

027 Pries God nou ie bie mekoar kommen, pries de HEER, bron van Israël.

028 Doar is Benjamin, de jongste, hai lopt veurop, laaiders van Juda, dij lewaaimoakers,
laaiders van Zebulon, laaiders van Naftali.

029 Loat joe gelden, God, teun joen macht, o God, in wat ie veur ons doan hebben,

030 omwille van joen tempel, omwille van Jeruzalem, brengen keunenks joe n geschenk.

031 Bedraaig wilde baisten in t raait, dij koppel bollen, dij jonge bollen van volken.
Vertrap dij glìn binnen op geld,
joag volken oet mekoar dij heur nocht hebben aan gevechten.

032 Gezanten kommen oet Egypte, Nubiërs kommen runnend noar God tou mit geschenken.

033 Keunenkrieken van wereld, zing veur God,
zing psaalms veur de Heer, qs selaqs*

034 veur hom, dij deur hoogste hemel voart. Heur, zo as hai zien stem oetzet, zien machtege stem.

035 Erken God zien macht: hai gaait over Israël,
zien macht rekt tot aan wolken tou.

036 Ontzaggelk bin ie, God, vanoet joen haailegdom. God van Israël, dij het macht
en nije krachten geven aan zien volk.
Hoog te priezen is God!