Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Psaalms 001    002    003    004    005    006    007    008    009    010    011    012    013    014    015    016    017    018    019    020    021    022    023    024    025    026    027    028    029    030    031    032    033    034    035    036    037    038    039    040    041    042    043    044    045    046    047    048    049    050    051    052    053    054    055    056    057    058    059    060    061    062    063    064    065    066    067    068    069    070    071    072    073    074    075    076    077    078    079    080    081    082    083    084    085    086    087    088    089    090    091    092    093    094    095    096    097    098    099    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150   

Psaalms 074


001n Kunsteg laid van Asaf. Woarom, God, versteut ie veur aaltied,
bin ie glìn op schoapen van joen waaide?

002Denk aan joen gemainte, eertieds deur joe vrijkocht, deur joe verlöst as joen aigen stam,
baarg Sion, doar ie op wonen.

003Goa òf op wat veur aaid in puun ligt, joen vijand het ales vernaild in t haailegdom.

004In joen hoes stonden joen vijanden te roupen en te reren, zai zetten as taikens heur kentaiken deel.

005t Was net of ain mit biel omhaauwde in stroeken en strevèllen,

006mit bielen en houwailen sluigen ze t sniewaark stokkend.

007Zai stoken joen haailegdom in brand, aan grond tou hebben ze t woonstee van joen noam onthaailegd.

008Ze zeden bie zokzulm: Vot mit heur noageslacht! Ale vergoaderploatsen van God in t haile laand hebben ze opbraand.

009Wie zain ons taikens nait, der is gain profeet meer, en der is gainain dij wait hou laank.

010 Hou laank, o God, zel vijand ons nog laaitern, joen noam omdeel hoalen?

011 Woarom trek ie handen van ons òf, hol ie joen rechterhaand bezied in joen schoot? Vergraim hom!

012 God is ja mien keunenk van olds òf aan, ain dij verlözzen verricht in t laand!

013 Ie hebben deur joen kracht de zee opjagd, koppen van zeedroaken stokkendsloagen op t wotter,

014 koppen van Leviatan vermorzeld, hom vouerd aan haaien,

015 wèl en beek heb ie openreten, revieren doar aaltied wotter in was, heb ie verdreugen loaten.

016 Dag is joenent, naacht is joenent ook, zun en moan heb ie tot stand brocht,

017 ale ènden en swetten van eerde heb ie bepoald, zummer en winter vörmd - ie hebben heur vörmd.

018 Bedenk, o HEER, joen vijand beschimpt joe, en t dwoaze volk hoalt joen noam omdeel.

019 Geef joen töddeldoef nait pries aan wilde baisten, vergeet joen lu in heur ellèn nait veur aaltied.

020 Kiek noar t verbond - vol is t laand mit duustere houken, en hörns vol geweld.

021 Dij onderdrokt is en te schaande moakt, mout zok nait ofkeren; dij verdrokt of aarm is, mout joen noam priezen.

022 Kom in t èn, o God, veur joen rechtsgeding, denk toch aan spot dij dwoaze joe haile dag aandut,

023 vergeet gebalder van joen vijanden nait, t geroas van joen tegenstanders wordt ja aalaan slimmer.