Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Psaalms 001    002    003    004    005    006    007    008    009    010    011    012    013    014    015    016    017    018    019    020    021    022    023    024    025    026    027    028    029    030    031    032    033    034    035    036    037    038    039    040    041    042    043    044    045    046    047    048    049    050    051    052    053    054    055    056    057    058    059    060    061    062    063    064    065    066    067    068    069    070    071    072    073    074    075    076    077    078    079    080    081    082    083    084    085    086    087    088    089    090    091    092    093    094    095    096    097    098    099    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150   

Psaalms 010


001Woarom, HEER, stoan ie zo van vèrrens, woarom blief ie zo laank bezied
in tieden dat ter knipt?

002In zien hoogmoudswoan zit n goddeloze swakkere lu fèl op hoed -
loat hom zulm toch lieden
onder de streken dij hai bedocht het!

003Want zo'n goddeloze snaart ja over zien aigen plannen
en as hai zien geld binnen het,
vervlökt en bespot hai de HEER.

004In zien aigenwiezeghaid denkt hai: Wordt mie gain rekenschop vroagd.
Der is ja gain God!

005t Gaait hom aaltied veur de wind, mor joen oordail over hom, doar kin hai nait bie.
Dij hom te noa kommen, dij blast hai vot.

006Hai maint bie zokzulm: Ik zel nait omvalen, ons zel in aiweghaid niks overkommen.

007Zien mond lopt over van t gevluik, van list en van bedrog, onder zien tong is t ain en aal onrecht en venien.

008Achter n muur ligt hai in hinderloag, op n stille plek brengt hai n onschuldege om haals,
hai loert op weerloze lu.

009As n laiw in stroeken bezied, ligt hai op zien prooi te loeren
om dij mit zien streken te pakken,
om dij mit zien net te vangen en mit te sleuren -

f + Kiek ook bie aantaiken van psaalm 9.f*
010 dij drokt zok deel, dij krimpt in nkander en vaalt weerloos in zien poten.

011 Mor dij goddeloze maint bie zokzulm: God wait van niks,
dij kikt aander kaant oet, zugt haildaal niks.

012 Kom den in t èn, HEER, steek joen haand omhoog, God,
vergeet dij aarme stumpers nait.

013 Hou kin zo'n goddeloze joe, God, zo verachten en denken: God vragt toch gain rekenschop.

014 Ie zain t ja wel: aalmoal pien en verdrait, ie vernemen t en wegen t op joen haand.
n Weerloze, n wees, dij vertraauwt zok aan joe tou.
Ie binnen zien helper.

015 Moak toch n èn aan de macht van goddeloos volk, vroag heur rekenschop veur heur minne streken,
tot ie t voldounde vinden.

016 De HEER is keunenk in tied en aiweghaid, goddeloos volk wordt bie hom tou t laand oetjagd.

017 Ie hebben heurd noar stem van t stille volk, HEER, ie geven heur moud, ie lustern noar heur.

018 Dou recht aan wezen en verschoppelingen, dat gain mensk heur nog tou t laand oetjoagen kin.