Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Psaalms 001    002    003    004    005    006    007    008    009    010    011    012    013    014    015    016    017    018    019    020    021    022    023    024    025    026    027    028    029    030    031    032    033    034    035    036    037    038    039    040    041    042    043    044    045    046    047    048    049    050    051    052    053    054    055    056    057    058    059    060    061    062    063    064    065    066    067    068    069    070    071    072    073    074    075    076    077    078    079    080    081    082    083    084    085    086    087    088    089    090    091    092    093    094    095    096    097    098    099    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150   

Psaalms 034


001Van David, dou hai bie Abimelech net dee of was hai nait wies, en hai eerst votging dou dij hom votjuig.
002De HEER wil ik priezen, aaltied en aaltied, mien mond is aingoal vol mit lofzang veur hom.

003Mit haart en ziel pries ik de HEER, t ainvoudeg volk zel t heuren en blied wezen.

004Moak mit mie de HEER groot, verhoog mit mekoar zien noam.

005Ik zöchte de HEER en hai gaf mie beschaaid, hai het mie verlöst van dat wat mie tou iest.

006Dij bie hom opkieken, stroalen van bliedens, zokkent worden nait rood om kop van schoamte.

007Ellèndeg as ik bin, raip ik de HEER, hai het mie verheurd en red oet aal mien noden.

008Engel van de HEER beschaarmt as n leger, hai redt dij hom eren.

009Pruif, en verneem dat de HEER goud is, gelokkeg is ain dij bie hom schoelt.

010 Heb, vrome lu, ontzag veur de HEER: dij hom eert, het naargens verlet om.

011 Jonge laiwen hebben t krap en lieden honger, mor dij de HEER zuiken, kommen niks tekòrt.

012 Kom kinder, luster noar mie, ontzag veur de HEER zel ik joe biebrengen.

013 Wèl het wil aan t leven en wil doagen om t ter van te nemen?

014 Hol tong in toom veur t kwoad en lippen veur leugentoal.

015 Goa t kwoad oet zied en dou wat goud is, goa aan zuik noar vree en moak doar waark van.

016 De HEER het open ogen veur rechtveerdege lu en open oren veur heur roupen om hulp.

017 Hai kikt vergrèld noar minhoeden, gedachten aan heur wist hai oet.

018 Rechtveerdegen roupen om hulp en de HEER heurt heur, hai redt heur oet nood.

019 De HEER is bie lu dij haildaal versloagen binnen, dij mismoudeg binnen, helpt hai der deur.

020 Rechtveerdegen hebben slim te lieden, mor oet dij rampen redt heur de HEER.

021 Hai woakt alderdeegs over heur gebainte, der wordt gainain van broken.

022 Goddelozen kommen om deur t kwoad, hoaters van rechtveerdegen zellen bouten,

023 de HEER kocht t leven van zien knechten vrij, dij bie hom schoelen huiven nait bouten.
f + Psaalm 34 is n acrostichon: de versregels begunnen aaid mit n volgende letter van t Hebreeuwse alfabet. In dizze psaalm ontbrekt de letter "waw" en vers 23 vaalt boeten t alfabet.f*