Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Psaalms 001    002    003    004    005    006    007    008    009    010    011    012    013    014    015    016    017    018    019    020    021    022    023    024    025    026    027    028    029    030    031    032    033    034    035    036    037    038    039    040    041    042    043    044    045    046    047    048    049    050    051    052    053    054    055    056    057    058    059    060    061    062    063    064    065    066    067    068    069    070    071    072    073    074    075    076    077    078    079    080    081    082    083    084    085    086    087    088    089    090    091    092    093    094    095    096    097    098    099    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150   

Psaalms 105


001Pries de HEER en roup zien noam aan, moak volken bekend wat hai doan het,

002zing veur hom, psaalmzing veur hom, spreek over aal zien wonderdoaden,

003snaar van zien haailege noam. Loat lu dij de HEER zuiken, van haarten blied wezen.

004Vroag noar de HEER en noar zien macht, kom aalgedureg veur zien aangezicht.

005Denk aan wonderdoaden dij hai doan het, aan zien wondertaikens en aanwiezens oet zien aigen mond,

006noazoaten van Abraham, zien knecht, kinder van Jakob, dij hai oetkozen het.

007Hai is de HEER, ons God, in haile wereld gelden zien aanwiezens.

008Hai denkt veur aaid aan zien verbond, aan t woord, dat hai onnaaierd het veur doezend geslachten,

009t verbond dat hai aangoan is mit Abraham, zien aid aan Isaak.

010 Hai stelde t veur Jakob vaast as regel, veur Israël as aiweg verbond.

011 Hai zee: "Aan die geef ik t laand Kanaän, t grond, dat ik joe toumeten heb,

012 dou ie nog nait talriek wazzen, nog mor naauw as vremden der wazzen,

013 dou ie van volk noar volk togen, van t aine keunenkriek noar t aander."

014 Hai ston nait tou dat ain heur verdrokte, heur keunenks wees hai terecht:

015 "Kom nait aan mien gezaalfden, en dou mien profeten gain kwoad."

016 Dou hai hongersnood over t laand ofraip, en elke broodstòkf + Broodstòk: n stòk doar broden aanhongen werden om dij te beschaarmen tegen moezen en aander ongedaaierte.f* brook,

017 stuurde hai n man veur heur oet: Jozef wer as sloaf verkocht.

018 Zai sluigen zien vouten aan ket, zetten zien haals in t iesder,

019 tot aan tied dat t woord oetkwam, t woord van de HEER t iesder smelten dee.

020 Hai stuurde n keunenk en dij luit hom vrij, n heerser over volken - en dij muik hom lös.

021 Hai stelde hom aan as heer over zien hoes, as boas over zien bezit,

022 om zien vorsten heur stee te wiezen en om zien oldsten wieshaid te leren.

023 Dou toog Israël noar Egypte, woonde Jakob as vremde in t laand van Cham.

024 God muik zien volk slim vruchtboar, hai muik heur maanzer as zien vijanden.

025 Hai veraanderde heur haart om zien volk te hoaten, om zok filaain tegen zien knechten te gedroagen.

026 Hai stuurde zien knecht Mozes, en Aäron, dij hai oetkozen haar.

027 Dij deden zien taikens dij hai heur veurzegd haar, wondertaikens in t laand van Cham.

028 Hai stuurde t duustern en t wer duuster, mor zai bleven ongeheurzoam aan zien woord.

029 Heur wotters veraanderde hai in bloud, en heur vizzen luit hai doodgoan.

030 t Krioulde in t laand van kikkers, tot in koamers van keunenks tou.

031 Op zien woord kwam der ongedaaierte, laankbainde muggen in t haile kontraain.

032 In stee van regen gaf hai hoagel, vuurvlammen over t laand,

033 hai trof heur droevetoenen en heur viegebomen, en brook bomen in heur laand.

034 Op zien woord kwammen der grashippers, koalvreterds, nait te tellen,

035 zai vraten ales op wat doar waasde, ale vruchten van heur veld.

036 Hai trof ale eerstgeboren jonges in heur laand, t beste van heur levenskracht.

037 Hai laaidde heur oet mit gold en zulver, van heur stammen was der gainain dij stroekelde.

038 Egypte was blied over heur oettocht, schrik veur heur zat ter goud in.

039 Hai spraaidde wolken as n schaarm, en gaf vuur om naacht te verlichten.

040 Zai vruigen, en der kwammen kwaddels, zien brood oet hemel gaf heur zat te eten,

041 hai muik rots open en t wotter stroomde der oet, t laip as n revier deur n dreuge streek.

042 Omreden hai docht aan zien haaileg woord, aan Abraham zien knecht,

043 hai luit zien volk oetgoan mit gezang, t volk dat hai oetkozen haar mit gejubel.

044 Hai gaf heur landen van aander volken, doar dij veur knooid haren, kregen zai in bezit,

045 zai zollen zien aanwiezens bewoaren en zien regels in acht nemen.
Halleluja!