Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Psaalms 001    002    003    004    005    006    007    008    009    010    011    012    013    014    015    016    017    018    019    020    021    022    023    024    025    026    027    028    029    030    031    032    033    034    035    036    037    038    039    040    041    042    043    044    045    046    047    048    049    050    051    052    053    054    055    056    057    058    059    060    061    062    063    064    065    066    067    068    069    070    071    072    073    074    075    076    077    078    079    080    081    082    083    084    085    086    087    088    089    090    091    092    093    094    095    096    097    098    099    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150   

Psaalms 033


001Jubel, rechtveerdeg volk, veur de HEER, oprechte lu mouten hom wel priezen.

002Pries de HEER mit liermeziek, speul veur hom op tiensnoar,

003zing veur hom joen nij gezang, mooi speulen, zo haard as t kin!

004t Woord van de HEER is ja oprecht, zuver traauw binnen aal zien doaden.

005Hai is slim wies mit woarhaid en recht, wereld is vol van zien gunst.

006Op t woord van de HEER is hemel moakt, op oam van zien mond ale steerns aan lucht.

007Hai zammelt zeewotter achter diek, oceoanen baargt hai op in kelders.

008Haile wereld mout ontzag hebben veur de HEER, ale wereldbewoners oet zied goan veur hom,

009want hai onnaaierde en doar was t, hai gaf zien odders en doar ston t.

010 De HEER zet plannen van volken aan zied en holdt tegen wat of ze bedenken,

011 mor zien aigen plan staait veur aaid, wat hai bedenkt, dat blift van geslacht op geslacht.

012 Gelokkeg is t volk doar de HEER God van is, t geslacht dat hai as aigen volk oetkozen het.

013 Tou hemel oet kikt de HEER omdeel en wordt hai ale menskenkinder gewoar.

014 Tou zien woonstee oet het hai oog op ale mensken in wereld,

015 hai, dij heur haart vörmd het en acht geft op aal heur doaden.

016 Der is gain keunenk dij t wint deur n staark leger, gain held dij t redt deur staarke kracht,

017 gain peerd dat aan overwinnen helpt, aal zien kracht redt joe nait.

018 Mor de HEER het t oog op wèl ontzag veur hom hebben, op dij wachten op zien traauwe laifde,

019 heur levent redt hai van dood, heur levent woart hai in tied van hongersnood.

020 Wie wachten vol verlangst op de HEER, hai is ons hulp en ons schild.

021 Joa wis, ons haart is blied om hom, zien haailege noam vertraauw wie op.

022 Loat joen gunst, HEER, over ons wezen, wie verwachten t bloots van joe.