Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Psaalms 001    002    003    004    005    006    007    008    009    010    011    012    013    014    015    016    017    018    019    020    021    022    023    024    025    026    027    028    029    030    031    032    033    034    035    036    037    038    039    040    041    042    043    044    045    046    047    048    049    050    051    052    053    054    055    056    057    058    059    060    061    062    063    064    065    066    067    068    069    070    071    072    073    074    075    076    077    078    079    080    081    082    083    084    085    086    087    088    089    090    091    092    093    094    095    096    097    098    099    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150   

Psaalms 069


001Veur meziekmeester. Op wies van: De lelies. Van David.
002Red mie, God, ik stoa aan haals tou in t wotter,

003ik zak vot in grondeloos sliek, heb gain haarde boom onder vouten,
ik bin in daip wotter beland,
stroom spoult mie vot.

004Ik bin bekòf van t roupen, mien ströt is raauw,
mien ogen binnen bedurven,
zo heb ik oetkeken noar mien God.

005Machteger as hoaren op mien kop binnen zai dij mie hoaten om niks,
dij mie t swiegen opleggen willen,
mien vaalze vijanden binnen machteg in tal:
ik mout weeromgeven,
wat ik nait stolen heb.

006God, ie kennen mien dwoashaid, en mien schuld ontgaait joe nait.

007Loat aal dij op joe hopen zok nait veur mie schoamen, HEER, God van legermachten,
loat aal dij joe zuiken nait deur mie te schaande kommen,
God van Israël.

008Om joe mout ik mie ja beschimpen loaten, schoamte is mie van t gezicht te lezen.

009Ik bin n vremde worden veur mien bruiers, aan zeuns van moeke nait bekend.

010 Ik heb mie veur joen hoes verweerd en heb mie derbie verropt, minachten veur joe van dij minnen is op mie deelkommen.

011 Ik schraifde dou ik vastte, mor ik wer der om beschimpt,

012 ik bin n raauwklaid droagen goan, mor zai haren de gugel mit mie.

013 Lu dij in poort touholden dij hebben t over mie, en dij aan draank binnen, moaken spotlaiden.

014 Mor ik, ik beed joe, HEER, dat tied ter heer is dat ie t goud mit mie moaken.
God, geef mie antwoord oet joen grode laifde,
red mie in joen oprechte traauw.

015 Hoal mie oet dij bragel, loat mie nait ondergoan, mor red mie van dij mie hoaten
en van t daibe wotter.

016 Loat t wotter mie nait votspoulen, daipte mie nait deursloeken,
loat ofgrond zien mond nait boven mie tousloeten.

017 Geef mie antwoord HEER, want joen traauwe laifde is goud, keer joe noar mie tou, omdat ie zo'n meedlieden hebben.

018 Hol joen gezicht nait veur joen knecht bezied, ik zit ja in nood, geef mie op slag antwoord.

019 Wees dicht bie mie, verlös mie, koop mie lös van mien vijanden.

020 Ie waiten ja hou dat men mie beschimpt, mien eer te noa komt, mie te schaande moakt,
aal mien vijanden binnen joe bekend.

021 Beschimpt worden, brook mien haart en ik bin roadeloos, ik hoopte op n bliek van meedlieden, mor t was der nait,
op lu dij mie troosten wollen, mor zai wazzen nait te vinden.

022 Zai deden mie alderdeegs vergif deur t troostbrood en veur dörst kreeg ik edek om te drinken.

023 Dat heur toavel n slagnet veur heur wezen mag en veur heur vrunden n strik.

024 Loat t licht verdwienen oet heur ogen dat ze niks meer zain en moak heur lennelaam veur aaid.

025 Stört joen vluik over heur oet, loat heur vuilen hou verbraand ie binnen.

026 Verrinnewaaier heur tèntenkaamp, loat in heur tènten gain bewoner over blieven.

027 Want zai zitten heer achter dij ie sloagen hebben en vertellen over pien van dij deur joe tot staarvens tou verwond binnen.

028 Tel dij misdoad bie heur misdoad, loat heur gain vrijsproak van joe kriegen,

029 loat heur oetwiskerd worden oet t levensbouk, loat heur nait optaikend wezen bie rechtveerdegen.

030 En ik, ik bin ellèndeg en vergoa van pien, joen redden dij zel mie beschaarmen.

031 Ik wil Gods noam priezen mit n loflaid, ik wil hom grootmoaken mit n daanklaid.

032 Dat zel de HEER meer aanstoan as n jonge bol, of n twenterbol mit hoorns en houven.

033 Deemoudegen zellen t zain en heur nocht deraan hebben, dij God zuiken: dat joen haart opleven mag.

034 Want de HEER heurt noar aarme lu en het gain verachten veur dij gevangen binnen.

035 Loaten hemel en eerde hom priezen, zeeën en ales wat doar in touholdt.

036 Want God redt Sion en vannijs zel hai steden van Juda baauwen.
Zai zellen doar wonen en t is heurent van geslacht op geslacht,

037 t zoad van zien knechten zel t aarven, dij heur nocht hebben aan zien noam zellen der wonen.