Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Judit 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16   

Judit 02


01In t achtiende joar, op twijentwinnegste dag van eerste moand, wer in t pelaais van Nebukadnessar, keunenk van Assyriërs, onnaaierd dat haile wereld ofstraft worden zol, krekt zo as e al aankundegd haar. 02Hai raip aal dij hom dainden bie nkander, mit zien hoge heren, en brochde heur op hoogte van zien gehaaime besloet: hai sprak t vonnes oet dat e over haile wereld veld haar. 03Ze wazzen t aalmoal mit hom ains dat elkenain dij gain gevolg aan zien oproup geven haar, oetreud worden mos. 04Noadat Nebukadnessar, keunenk van Assyriërs, zien besloet bekrachtegd haar, luit e Holofernes roupen. Dij was hoogste generoal van zien leger en twijde man van t riek. Hai zee tegen hom: 05"Dit zegt grode keunenk, heer van haile wereld: Trek ter op oet! Neem ervoaren soldoaten mit, honderdtwinnegdoezend man voutvolk en twaalfdoezend man peervolk, mit heur peerden. 06Goa op volken in t westen òf, want ze hebben aan mien oproup gain geheur geven. 07Zeg heur oet mien noam dat ze as taiken dat ze zok overgeven hebben, eer en wotter kloar holden. Want in mien gram zel ik op heur ofkommen en mit mien legermacht heur haile kontraain onder vout lopen en plundern. 08Kloven en baargstromen zellen vol worden van heur gewonden, revieren zellen overstromen, aan kop tou vol mit heur doden. 09Dij oppakt binnen, zel ik votslepen noar ale oetènnen van wereld. 10 Goa der op òf en bezet veur mie heur haile streek. Dij zok aan joe overgeven, mout ie spoaren tot dag komt dat ik heur stravven zel. 11 Mor dij zok verzetten blieven, mag ie nait ontzain: moak ze dood en plunder ze oet, in haile streek. 12 Zo woar as k leef en bie macht van mien keunenkschop: ik heb sproken en zel t vervaast ook doun! 13 Wat joe aanbelangt: loat niks noa van wat joen heer joe besteld het, mor voer t aalmoal zunder mekaaiern oet, krekt as ik t besteld heb." 14 Holofernes ging vot van t hòf van zien heer. Hai raip ale vorsten, legeraanvoerders en ofsieren van t leger van Assyrië bie nkander. 15 Hai raip, zo as zien heer onnaaierd haar, honderdtwinnegdoezend man in dainst veur zien beste troepen en twaalfdoezend bereden boogschutters, 16 en stelde heur op zo as dat gebruuk is bie n groot leger dat in oorlog zel. 17 Veur t vervoer van heur pakkeloazie zette hai n haile bende kemélen, ezels en moelezels in. Wieder nam e ontelboare schoapen, koien en bokken mit veur eterij van soldoaten. 18 Doarbie ook nog n haile rommel aander etendrinken en n bult gold en zulver oet keunenk zien pelaais. 19 Dou rukte Holofernes oet aan kop van zien leger, om ale landen in t westen plat te waalzen onder zien striedwoagens, zien peervolk en zien eerste klas voutvolk om zo veur keunenk Nebukadnessar boan der deur te moaken. 20 n Dikke koppel lös volk, machteg as n swaarm sprinkhoanen en as zaand van eerde, trok mit heur op. Zoveul, dat ter was gewoon gain tellen aan. 21 Tou Nineve oet trokken ze drij dagmaarzen laank kaant op van vlakte van Bektilet. n Èndje van Bektilet òf, sluigen ze heur kaamp op bie t gebaargte benoorden Boven-Cilicië. 22 Doar vandoan trok e mit zien haile leger - voutvolk, peervolk en striedwoagens - baargen in. 23 Hai brook deur geledern van Put en Lud en plunderde ale Rassieten en Ismaëlieten oet dij aan raand van woestijn bezuden Cheleon woonden. 24 Dou stook e Eufraat over, trok deur Mesopotamië hèn en muik ale verstaarkte steden aan revier Abrona tot aan zee tou, mit grond liek. 25 Hai bezette t kontraain van Cilicië, slachtte elk dij hom integen kwam òf en trok wieder, aan t kontraain van Jafet tou in t zuden, aan grèns mit Arabië. 26 Hai omsingelde Midjanieten, stook heur tènten in de floister, en roofde heur schoaphokken leeg. 27 Dou zakte hai òf noar vlakte van Damascus. t Was in tied van koornmènnen. Hai luit doar ale akkers platbranden en ale vij ofslachten. Hai plunderde steden, verrinnewaaierde akkers en brochde ale jongkerels om. 28 Lu dij in kuststreek woonden, begunden te trillen van benaauwdens: ale volk van Sidon en Tyrus, van Sur, Okina en Jemnaä, van Azotus en Askelon, wer doodsbenaauwd veur Holofernes.